Archív

Výroba marketingové strategie

Externí marketingové oddělení

Výroba prodejních vln

Chci motivovat tým

Praktický management II.

Praktický management I.

Hynek Choleva, profesní profil

Prezentuji a argumentuji

Prodávám novým klientům

Technika obchodního vyjednávání

Reference