Prodejní vlny v RM Gastro

V úzké spoulupráci s managementem společnosti RM Gastro jsme připravili rozvojovou strategii, jejímž hlavním cílem je zvýšení celkového výkonu obchodního oddělení. Vývoj a výroba řídící strategie probíhala v několika fázích a vyžádala si asi dva měsíce příprav. Připravili jsme řídící a prováděcí postupy pro první z řady prodejních vln, akční nabídky pro klienty, motivační programy pro obchodníky, kontrolní nástroje a mechanismy, nástroje komunikační podpory. Těsně před spuštěním prodejní vlny (4.11.2016) jsme také realizovali tvz. formovací meeting. Jedná se o speciální formát pracovního setkání, který jsme v minulosti vyvinuli právě pro tento účel. Formovacího meetingu se účastnili všichni členové obchodního týmu a obchodně podpůrných složek. Pracovali jsme od devíti od rána až do půl páté. Usilovně a soustředěně. S výsledkem a zejména s přístupem všech zúčastněných jsme byli nadmíru spokojeni. 

Nyní jsme o týden dál a dostávají se k nám informace o výsledcích z první fáze realizace prodejní vlny. Jsme nadšeni, zdá se, že vše funguje přesně tak, jak jsme si to přáli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference