Výkonnostní křižovatky manažera

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují se potřebují naučit

 

Prosazovat nové úkoly.

Zabraňovat pokusům o únik z tlaku na výkon.

Měnit řídící styly podle vývoje situace.

Vytvářet vlastní ovlivňovací nástroje.

Zvládat emočně vypjaté situace.

 

Typ programu

Program je realizovaný v podobě školení připraveného „na zakázku“. Při sestavování programu se vychází z analýzy současné situace zadavatele. Teprve pak je vytvořena finální podoba programu.

 

Charakteristika

Tento dvoudenní rozvojový program má povahu manažerské akademie a je proto určený zejména pro začínající a středně pokročilé manažery, kteří řídí menší pracovní týmy (do 15 osob). 

 

Náročnost programu

50 až 60%, v závislosti na zkušenosti manažerů
 
 

Cílová skupina

Školení je určeno pro začínající a středně pokročiné manažery, kteří řídí menší pracovní týmy (obvykle od 1 do 15 osob). Typickým účastníkem programu je: vedoucí firemní pobočky, vedoucí oddělení, projektový manažer, mistr na dílně, vedoucí servisního oddělení, vedoucí provozu, vedoucí kanceláře.

 

Alternativní řešení

V případě, že má zadavatel zájem poskytnout manažerům maximum možné pozornosti a řídícího know how, doporučujeme zařadit vybrané manažery do programu Intenzivní rozvoj manažera. Tento program je určený pro manažery s velkým potenciálem, nacházející se na výkonnostní křižovatce. Pro ty, kteří mají být v brzké době povýšeni, a potřebují se připravit na vstup do vyšší úrovně manažerských obtíží, anebo pro ty, kteří jeví známky opotřebení, stagnace a potřebují se posunout dál.

 

Cíl školení

Smyslem tohoto programu je zaměřit pozornost manažerů na ta místa, která mají zásadní vliv na výkon, kde přitom nejčastěji dochází k selhání a naučit je tyto výkonnostní křižovatky skutečně zvládat.
 


Délka školení

2 dny
 


Cena za oba dva dny

72.000,- Kč bez DPH/1 skupina (max. 10 osob)

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference