Externí marketingové oddělení

Charakteristika

Tento typ služby využívají zejména společnosti, které nemají vlastní plnohodnotné marketingové oddělení. Poskytujeme dílčí nebo kompletní marketingový servis. Výchozím bodem je tvorba střednědobého marketingového plánu. Spolupráce a komunikace pak probíhá na denní bázi.

 

Co je cílem

Komunikovat s klienty častěji, systematicky a na profesionální úrovni.

Podporovat prodejce pomocí speciálních obchodních nabídek.

Zvyšovat firemní prestiž.

Udržet náklady na marketingové oddělení na relativně nízké úrovni.

 

 

Co vše bývá do pracovní agendy zahrnuto

Tvorba marketingové strategie.

Tvorba produktů.

Návrh a výroba obchodních nabídek.

Tvorba argumentačních postupů.

Tvorba motivačních programů.

Návrh a výroba akčních nabídek.

Tvorba reklamních a komunikačních materiálů.

Tvorba PR textů.

Příprava eventů pro klienty i pro zaměstnance.

Nákup medií.

Aktualizace obsahu webových stránek.

Tvorba klientských soutěží.

 

Kolik služba stojí

 

Měsíční poplatek za předplacené služby marketingového specialisty a copywritera:

 

Varianta s obsahem do 12 volných člověkohodin - 17.500 Kč bez DPH

Varianta s obsahem do 24 volných člověkohodin - 31.200 Kč bez DPH

Varianta bez volných člověkohodin (pouze rezervace kapacity) - 9.500 Kč bez DPH

 

Hodinová sazba marketingového specialisty a copywritera nad rámec předplacených služeb:

Marketingový specialista - 1.450 Kč bez DPH/1 hodina

Copywriter - 1.250 Kč bez DPH/1 hodina

 

Práce grafika a webdesignera jsou hrazeny zvlášť, mimo rámec předplacených služeb:

Grafik - 1.100 Kč bez DPH/1 hodina

Webdesigner - 1.200 Kč bez DPH/1 hodina

Webvývojář - 1250 bez DPH/1 hodina

 

Agenturní provize

15% z ceny za nákup medií

15% ceny za výrobu tiskových materiálů

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference