Výroba eventů a výstav

Charakteristika

Přípravu firemních eventů bereme velmi vážně. Ať už se jedná o předváděcí akce, výstavy nebo prezentace. Event musí být zábavný pro návštěvníka, ale hlavně užitečný pro pořadatele. Spolu s vedení zadavatelské společnosti vytvoříme téma, stanovíme obchodní a komunikační cíle, vytvoříme obsahy projevů, obchodních nabídek a prezentací, rozdělíme úkoly. Teprve pak se pustíme do stavby scénáře a přípravy vlastní organizace.

 

Jaký pracovní postup můžeme doporučit

V případě, že se jedná o opravdu významnou firemní prezentaci, od které si zadavatel mnoho slibuje, a které se mám zúčastnit větší množství návštěvníků, realizujeme tzv. zakládací workshop. Toho se účastní všichni manažeři, kteří se budou přímo nebo nepřímo na realizaci eventu podílet. Výstupem z tohoto workshopu je akční a obsahový plán.

Na jeho základě pak budeme vyrábět tyto výstupy:

Logo a vizuální styl akce.

Sada komunikačních materiállů. (pozvánky, PR, anonce, diplomy, apd.)

Sada prezentačních materiállů. (brožury, obchodní nabídky, bannery, navigace, kulisy)

Scénář akce.

Minutovník.

Skript pro moderátora.

Proslovy.

Soutěže.

Dárkové předměty a výhry.

Několik dní před vlastní akcí realizujeme tzv. slaďovací workshop, kterého se účastní všichni zaměstnanci firmy, kteří budou na eventu přítomni. V rámci tohoto workshopu dochází nejen ke koordinaci a kontrole organizační připravenosti, ale také k zajištění realizace přidělených obchodně/komunikačních úkolů.

 

Cena za výrobu firemního eventu

Protože se téměř vždy jedná o jedinečné akce s velmi odlišnými nároky na výrobu a organizaci, stanovuje se cena dohodou.

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference