Výroba PR textů

Charakteristika

Jen málokterý manažer si plně uvědomuje, co vše do této kategorie spadá, jaké možnosti může využívat a kolik času může ušetřit. Tvoříme tváře manažerům, firmám a produktům a to nejenom směrem ke klientům ale i směrem k vlastním zaměstnancům.

 

K čemu je výroba PR textů dobrá

Posiluje image firmy, produktů a služeb.

Zlepšuje image a prestiž manažerů.

Šetří čas manažerů.

Pomáhá prosazovat změnové projekty.

Pomáhá měnit postoje a emoce.

Pomáhá šířit žádoucí informace.

Pomáhá interpretovat události žádoucím způsobem.

Zvyšuje profesionální úroveň firemních výstupů.

 

Co vše pro firmy a manažery vyrábíme

Prezentace manažerů.

Úvodní slova a projevy.

Firemní prezentace.

Interview.

Prezentace produktů a služeb.

Prezentace firemních událostí.

Výroční hodnocení a zprávy.

Zvací a děkovací dopisy.

Editorialy.

Tématické články.

Tématické brožury.

Tiskové zprávy.

Newslettery.

 

Cena za výrobu PR textů

Cena se stanovuje individuálně dle typu a rozsahu požadovaného výstupu.

Pevné sazby se stanovují pouze u opakovaných a stardardizovaných produktů typu - newsletter.

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference