Výroba PR textů

Charakteristika

Jen málokterý manažer si plně uvědomuje, co vše do této kategorie spadá, jaké možnosti může využívat a kolik času může ušetřit. Tvoříme tváře manažerům, firmám a produktům a to nejenom směrem ke klientům ale i směrem k vlastním zaměstnancům.

 

K čemu je výroba PR textů dobrá

Posiluje image firmy, produktů a služeb.

Zlepšuje image a prestiž manažerů.

Šetří čas manažerů.

Pomáhá prosazovat změnové projekty.

Pomáhá měnit postoje a emoce.

Pomáhá šířit žádoucí informace.

Pomáhá interpretovat události žádoucím způsobem.

Zvyšuje profesionální úroveň firemních výstupů.

 

Co vše pro firmy a manažery vyrábíme

Prezentace manažerů.

Úvodní slova a projevy.

Firemní prezentace.

Interview.

Prezentace produktů a služeb.

Prezentace firemních událostí.

Výroční hodnocení a zprávy.

Zvací a děkovací dopisy.

Editorialy.

Tématické články.

Tématické brožury.

Tiskové zprávy.

Newslettery.

 

Cena za výrobu PR textů

Cena se stanovuje individuálně dle typu a rozsahu požadovaného výstupu.

Pevné sazby se stanovují pouze u opakovaných a stardardizovaných produktů typu - newsletter.

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference