Praktický management I.

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují:

 

motivovat své podřízené
zabránit únikům z tlaku na výkon
řešit střety bezpečným způsobem
vybírat vhodné členy do svého týmu

 

Typ programu

Program je realizovaný v podobě školení připraveného „na zakázku“. Z toho vyplývá, že skladba jednotlivých bloků je vždy upravena podle aktuálních potřeb zadavatele nebo podle charakteru cílové skupiny. Manažeři mívají obdobné potřeby, avšak pracují ve velmi odlišných prostředích. Proto je tento program sestavován vždy znovu od základu a stává se tak pokaždé originálem.

 

Charakteristika

Tímto rozvojovým programem by měli projít všichni manažeři. Začínající i ti pokročilí. Dotknou se jádra řídících postupů a rozšíří si počet manažerských technik. Výkonnostní křižovatky, které denně řeší nemívají totiž jen jedno řešení. 

 

Náročnost programu

60 až 80%, v závislosti na zkušenosti manažerů

 

Cílová skupina

Školení je určeno pro začínající i velmi pokročilé manažery. Při sestavování pracovní skupiny je důležité dbát na to, aby se v jedné skupině sešli manažeři na podobném stupni znalostí a zkušeností. A také, aby nedošlo ke kombinaci nadřízených a podřízených manažerů.

 

Cíl školení

Cílem programu je, předat manažerovi praktické návody, postupy a triky, které mu pomohou dosáhnout plánovaných cílů a vyhnout se přitom konfliktům, demotivaci, únikům z tlaku na výkon. Motivace, hodnocení, propouštění a výběr podřízených, na tyto čtyři oblasti řízení se v programu zaměřujeme.

 

Délka školení

1 den

 

 

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference