Naše komunikační a prezentační standardy

 

 

 

Společnost Hach Lange pracuje v oboru čištění a úpravy vody. Poprvé jsme se spolu setkali už před devíti léty, kdy jsme školili členy jejich obchodního týmu. Tentokrát jsme vytvořili speciální rozvojový program pro servisní mechaniky. Program byl zacílen do oblasti komunikace se zákazníky a podpory obchodních aktivit.

Setkali jsme se prvního února ve Slovenském Grobu, což je místo, které se nachází kousek od Bratislavy. V okolí je spousta vinic, zejména na jaře tam musí být překrásně.

Na lidech z Hach Lange je úžasné, jak dobře dokážou kombinovat profesionální přístup s vlídnou lidskostí. Byli pracovití, otevření vůči novým pracovním postupům, soustředění. A to nikdy nebereme jako samozřejmost. Pro školitele je radost pracovat s lidmi, kteří mají tak dobře nastavená myšlenková a postojová východiska.

Za úspěch programu ale nevděčíme jen samotným jeho účastníkům. Svým velkým dílem přispěl také country manažer společnosti Hach Lange pan Martin Schlögl, který se na přípravě školení podílem velmi aktivně a tvůrčím způsobem. Kéž by podobný přístup mělo více top manažerů.

 

 

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference