Řízení směnou, smyslem a vizí

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují:

 

nabít své kolegy novou energií
překonat odpor týmu či jednotlivců vůči změnám
dát smysl novým úkolům a denní rutině
udržet motivaci k dosažení cíle po delší čas

 

Typ programu

Tento typ programu je realizován jako školící program nebo jako workshop. V rámci školícího programu se manažeří učí pracovnímu postupu, jakým se řízení prostřednictvím směny, smyslu a vize realizuje. V rámci workshopu vytvářejí manažeři svou vlastní reálnou řídící strategii.

 

Charakteristika

Tento školící program je určen pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení. Jde o klíčový prvek řídícího know how. Měli by ho tedy získat zejména všichni top manažeři, jednatelé a majitelé společností.

 

Náročnost programu

70 až 90%, v závislosti na zkušenosti manažerů

 

Cílová skupina

Školení je určeno pro střední a vyšší management, pro jednatele a majitelé společností.

 

Cíl školení

Program je zaměřen na zvýšení schopnosti manažera motivovat výkonné složky prostřednictvím emočně působivé vizualizace cílů, směnných položek a sociálních závazků. Manažeři se v průběhu programu učí tomu, jak:

 

dávat smysl denním (rutinním) aktivitám

ovlivňovat firemní atmosféru a témata

překonávat odpor vůči novým úkolům

zvládat frustrační reakce

 

Délka školení

1 den

 

Cena

školení 38.000,- Kč bez DPH/1 den (max. 10 osob)

workshop 33.000,- Kč bez DPH/1 den (max. 1 až 2 osoby)

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference