Hynek Choleva, profesní profil

Všiml jsem si, že ředitelé firem až příliš často po svých podřízených chtějí, aby vyřešili to, s čím si oni sami nevědí dost dobře rady. Chtějí řídit obchodníky, aniž by měli připravené prodejní vlny, chtějí vést manažery, aniž by měli připravené výkonnostní milníky. Pochopil jsem, že jim obvykle nechybí dobrá vůle, inteligence a odvaha, ale odstup od myšlenkových stereotypů, mylných předpokladů a sociálních závazků. A také jsem mnohokrát viděl, že potřebují najít svou „šťastnou myšlenku”, nový nápad, který by jim ukázal, kudy by měli jít dál. Pomáhám majitelům firem, ředitelům, manažerům a obchodníkům řešit jejich denní starosti.

 

V roli školitele

Jako lektor se zaměřuji na vývoj a školení pokročilých prodejních a řídících technik. Jako školitele si mne volí především ty společnosti, které chtějí realizovat programy, které byly vytvořeny speciálně pro jejich potřeby. A to s ohledem na jejich aktuální situaci, pracovní postupy a strategii.

 

V roli marketéra

Jako marketér se s top managementem zadavatelských společností podílím na vývoji obchodní a marketingové strategie, nových produktů, vnitrofiremní komunikace, prosazování nových úkolů a změn.

 

V roli poradce

Jako poradce pracuji zejména pro top management společností. Pomoc na této úrovni spolupráce má podobu strategického poradenství a manažerského doprovodu (včetně emoční a motivační podpory) při realizaci klíčových úkolů zadavatelské společnosti.

 

Vzdělání

Studoval jsem na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, katedra divadelních, filmových a mediálních studií. Tento obor pokrýval celé spektrum mediální komunikace jako například televizní, filmová, rozhlasová, divadelní, tištěná média. V souvislosti s profesní kariérou v oblasti řízení a obchodu, kterou jsem později nastoupil, své další vzdělávání jsem orientoval do oblasti marketingu a sociologie. Ve své odborné činnosti velmi rád a často využívám pracovní postupy a nástroje dvou psychologických škol: kognitivně-behaviorální a psychoanalytické.

 

Praxe

Manpower, obchodní ředitel,
Rádio Bonton, obchodní ředitel,
S-Art agency, obchodní ředitel,
Focus Marketing, jednatel

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference