Školení obsluh sněžných pásových vozidel

 

Školení realizuje společnost TopKarMoto ve spolupráci s firmou Kӓssbohrer. Toto školení je realizováno opakovaně ve tříletém cyklu a účastní se jej přibližně 450 až 500 osob. Převážně se jedná o řídiče sněžných roleb. Letos se školení uskutečnilo od 8 do 11. listopadu v Jánských Lázních ve SkiResortu hotelu Omnia.

V souvislosti s tímto školením jsme vytvořili řadu komunikačních materiálů. Jednalo se zejména o pozvánky, průkazy a osvědčení, vizitky servisních mechaniků. Klíčovým prezentačním materiálem byla dvaceti stránková brožura. Její výroba byla velmi náročná zejména z pohledu tvorby obsahu. Cílem brožury totiž bylo, spojit prezentaci školícího programu s prezentací firmy a vybraných obchodních aktivit. Výrobě tohoto materiálu byla věnována velká pozornost především s ohledem na její předpokládaný dopad - oslovení naprosto přesné cílové skupiny. Navíc, díky školení jsou předkládané informace spojené s pozitivními emočními zážitky a s interpretací obchodních sdělení. Z pohledu marketingových potřeb je těžko si představit výhodnější sestavu.

Inovativním prvkem, z pohledu výrobních postupů, se letos stalo používání interaktivních formulářů. Tyto specifické PDF formáty v maximální možné míře usnadnily účastníkům programu jejich registraci. Stačilo, když vyplnili formulář a jedním klikutím jej pak odeslali organizátorům školení. Proces se zrychlil, zjednodušil a navíc se i omezilo množství jinak obvyklých chyb. Interaktivní formuláře jsme vyráběli ale i pro organizátory. V minulých letech byly Certifikáty a Průkazy řidiče vyráběny poměrně složitým procesem, který zpomaloval a tím i zdražoval jejich produkci. Nyní mohou potřebná data zapisovat do finálních grafických výstupů rovnou administrátoři školení. Výsledek je rychlejší i hezčí.

Ukázky některých výstupů naleznete ve spodní části těchto stránek.

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference