Chci motivovat tým

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují:

 

motivovat své podřízené
včas reagovat na změny potřeb
vytvářet vlastní motivační stimuly
využívat celé spektrum motivačních nástrojů

 
Typ programu

Program je realizovaný v podobě školení připraveného „na zakázku“. Při sestavování programu se vychází z analýzy současné situace zadavatele. Teprve po prozkoumání firemních motivačních a řídících mechanismů je vytvořena finální podoba programu.

 

Charakteristika

Tímto rozvojovým programem by měli projít všichni manažeři. Začínající i ti pokročilí. Schopnost motivovat svůj tým totiž patří mezi ty manažerské kompetence, které jsou nejvíce omezovány "zvyklostmi a rutinou". Schopnost tvořit funkční směnné/motivační položky není manažerům vrozená, musí se ji učit a rozvíjet ji.

 
Náročnost programu

50 až 70%, v závislosti na zkušenosti manažerů

 
Cílová skupina

Školení je určeno pro začínající i velmi pokročilé manažery. Součástí programu je tvorba setu individuálních motivačních stimulů.

 
Cíl školení

Cílem programu je, zvýšit samostatnost a kreativitu manažerů při motivování podřízených. V průběhu programu se manažeři naučí využívat celé spektrum možnosti a nástrojů motivace. Cílem programu je, aby manažeři dokázali včas reagovat na změny situace a potřeb svých podřízených, aby nespoléhali se pouze na standardní firemní motivační systém.

 
Délka školení

1 den

 
Cena

36.000,- Kč bez DPH/1 skupina (max. 10 osob)

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference