Struktura rozvojových programů

Jaký to byl rok

Základní paramery se ve srovnání s předešlými léty příliš nezměnily. Asi polovina našich výkonů spadá do oblasti školení, a druhá polovina spadá do oblasti řízení a marketingu. Co se týče dynamiky pracovních aktivit, pak první čtyři měsíce roku se dají popsat jako klidně tekoucí proud silné řeky, po kterém přišlo předčasné letní zklidnění, za nímž ale následovala podzimní smršť aktivit o síle niagárských vodopádů.

 

Náhoda nebo trend

V roce 2019 jsme se podíleli na několika projektech spadajících do oblasti měření manažerských a obchodních kompetencí. Ve spolupráci se společností Human capital. jsme se podíleli na realizaci development centra, které si pro své manažery zadala společnost Avon. Tímto testovacím programem prošlo více jak padesát manažerů z České a Slovenské republiky. Cílem programu byla identifikace rozvojových potřeb jednotlivých manažerů. V tom samém čase, ale pro jiné zdadavatele,  jsme realizovali programy testování obchodních a manažerských dovedností u kandidátů na obsazení pozic obchodní ředitel, výkonný ředitel a obchodní zástupce. Výstupy z těchto programů byly nejen velmi zajímavé a přínosné, ale i varovné. Rozpor mezi deklarovanými schopnostmi a realitou byl například u kandidátů na obsazení pozic jednatelů a obchodních ředitelů přímo zarážející.

 

Školící programy

Vítězem oblíbenosti se mezi manažerskými školícími programy stalo školení: Jak řešit konfliktní situace. Mezi školícími programy určenými pro obchodníky i v tomto roce zvítězil program Pokročilé techniky obchodního vyjednávání.

 

Na co jsme nejvíc pyšní

Jako poradci se dlouhodobě podílíme na vývoji řídící a rozvojové strategie společnosti TopKarMoto. A na jaře roku 2019 se završilo naše společné dlouhodobé úsilí, dosáhli jsme strategického cíle. Od 1. dubna získala firma TopKarMoto od společnosti Kässbohrer právo převzít výhradní zástupení pro prodej a servis strojů značky PistenBully na území Slovenské republiky. Pro společnost TopKarMoto to byl významný krok vpřed a velký strategický úspěch. Získala tak trh v hodnotě téměř jednoho sta miliónů českých korun.

 

 

 

 

Chci být na svou práci pyšný, a proto se snažím dělat věci tak, jak se mají. Vytrvalost, talent a trvalý kontakt se světovými vývojovými trendy. To je podle mne recept na úspěch při výrobě dobrých webových stránek.

Dominik Voda

vývojář webových aplikací

Reference