Chci motivovat tým

Program je zaměřený na rozvoj schopnosti manažerů vytvářet vlastní motivační stimuly, měnit techniky motivace podle vývoje situace a změny potřeb. Manažeři se naučí využívat motivaci v denní praxi.

Naučíme manažery:

 • Motivovat své podřízené.
 • Včas reagovat na změny potřeb nebo změny situace.
 • Vytvářet vlastní motivační stimuly.
 • Využívat celé spektrum motivačních nástrojů.

Řízení směnou, smyslem a vizí

Program je zaměřený na rozvoj schopnosti dávat denní práci a dlouhodobým cílům smysl. Manažer se naučí: motivovat pracovní tým pro delší časový úsek, snižovat odpor vůči přijímání nových úkolů, překonávat obavy a frustrace podřízených.

Naučíme manažery:

 • nabít tým novou energií
 • dát smysl denním úkolům
 • vytvořit a udržovat ovlivňovací vztah
 • měnit atmosféru a mentální obsahy
 • tvořit směnné položky
 • překonávat odpor vůči změnám

Motivace, komunikace a konflikty

Program je zaměřen na omezení komunikačních střetů, zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti, snížení odporu vůči změnám a novým úkolům, udržování pozitivní motivace, zvládání vlastních a cizích frustračních reakcí.

Naučíme manažery

 • Předvídat a řešit různé typy komunikačních střetů.
 • Lépe zvládat vlastní a cizí emoce.
 • Udržovat funkční vztahy se členy týmu.
 • Snižovat odpor vůči změnám.
 • Zlepšovat atmosféru na pracovišti.
 • Měnit přístupy k řešení podle typů lidí a situací.

Intenzivní rozvoj manažera

Program je určený pro manažery, kteří mají být v brzké době povýšeni, a potřebují se připravit na vstup do vyšší úrovně manažerských obtíží, anebo pro ty, kteří jeví známky opotřebení, stagnace a potřebují se posunout dál.

Naučíme manažery

 • Převzít iniciativu.
 • Měnit a ovládat dynamiku v pracovním týmu.
 • Vyhledávat výkonnostní křižovatky.
 • Řešit odpor a úniky z tlaku na výkon.
 • Znát vlastní slabé stránky.

Výkonnostní křižovatky manažera

Cílem programu je ukázat manažerům místa, kde se odehrává reálný výkon řízení, a ochránit je před možným selháním. Jádrem programu jsou techniky odhalování a řešení únikových postupů podřízených.

Naučíme manažery:

 • Přinášet a prosazovat nové úkoly.
 • Vytvářet ovlivňovací vztah.
 • Využívat motivační příležitosti.
 • Zvládat emočně vypjaté situace.
 • Využívat více řídících technik a stylů.

Jak zvýšit pracovní výkon

Manažer se musí umět vypořádat s výmluvami a úniky svých spolupracovníků. Musí umět předvídat krizová místa, a dopředu si pro ně připravit zvládací postupy. A také potřebuje ovládat motivační techniky a nástroje.

Naučíme manažery

 • Odhalovat výkonnostní křižovatky
 • Identifikovat únikové postupy podřízených
 • Tvořit směnné položky
 • Používat techniku manažerské směny

Výroba řídící strategie

Rozhodujete o lidech, cílech, úkolech, investicích nebo pracovních postupech? V tom případě se na tento program určitě podívejte. Je určený pro právě vás.

Na čem budeme pracovat:

 • Budeme vytvářet řídící strategii na několik měsíců dopředu
 • Vyhledáme a zformulujeme výkonnostní milníky
 • Identifikujeme místa, kde bude docházet k selhání výkonných složek
 • Vytvoříme prosazovací postupy
 • Vyrobíme si ovlivňovací a motivační nástroje
 • Vytvoříme formovací a kontrolní nástroje

Techniky zvládání emocí

Cílem programu je zlepšit komunikaci a vztahy v pracovním týmu. Snížit negativní prožitky, omezit konflikty, pocity zahlcení, úzkosti a frustrační reakce.

V čem se budeme rozvíjet:

 • Odstraňování komunikačních bariér
 • Techniky zvládání konfliktů
 • Vyrovnávání se s pocity zahlcení, úzkosti a frustrace
 • Posilování odolnosti vůči emočním vlnám
 • Techiky zvládání odporu, odmítání
 • Zvládání agresivního chování
 • Zvládnání emoční manipulace

Potřebuji něco změnit

Program individuální podpory manažerů. Pokaždé je to o něčem jiném, jednou o mentálních hranicích, jindy o manažerských tricích. Jsou to dvě hodiny pokročilého poradenství, jeden na jednoho, jednou až dvakrát týdně. První hodina je zdarma.

Co nejčastěji řešíme

 • Jak se mám zbavit pocitu vyhoření a frustrace.
 • Jak mám vyřešit konflikty v týmu.
 • Jak to zařídit, aby se podřízení přestali vymlouvat.
 • Jak se můžu bránit vůči emoční manipulaci.
 • Jak mám zvládnout odpor při prosazování nových úkolů.
 • Kde dělám manažerské a komunikační chyby.

Řídící a komunikační techniky úspěšných manažerů

Řídící techniky a triky, které manažery v tomto rozvojovém programu naučíme, zvýší nejen efektivitu jejich pracovních postupů, ale zvýší i jejich odolnost vůči manipulaci a frustračním projevům.

Naučíme manažery

 • Zabránit pokusům o únik z tlaku na výkon
 • Uřídit komunikaci se členy týmu
 • Prosadit realizaci zadaných úkolů
 • Zvládnout vlastní a cizí emoce

Prosazování řídicí nebo obchodní strategie

Pomáháme ředitelům a majitelům firem prosadit jejich záměry, řídicí a obchodní strategie, nové pracovní postupy. Posouváme věci dopředu.

Co nejčastěji řešíme

 • Vedeme organizační, formovací (přesvědčovací) a tvůrčí dílny.
 • Vyrábíme motivační nástroje a programy.
 • Vedeme a podporujeme klíčové manažery (mentoring).
 • Pomáháme manažerům zvládat konflikty.
 • Hlídáme průběh prací, vyhledáváme riziková místa a události.
 • Pomáháme s výrobou a aktualizací řídících nebo obchodních strategií.

Manažerská akademie

Řízení lidí je profese, které se manažeři musí naučit. V tomto školicím programu jim zkrátíme cestu. Naučíme je vše, co ve své praxi denně budou potřebovat a využívat.

Co manažery naučíme

 • Vybírat lidi do svého pracovního týmu.
 • Motivovat členy týmu
 • Řešit konflikty s podřízenými.
 • Prezentovat nové úkoly a cíle.
 • Vyhledávat a řešit pokusy o únik z tlaku na výkon.
 • Řídit realizaci projektů a úkolů.
 • Vytvářet vlastní řidící strategii.

Individuální podpora manažerů

Cítíte se zajatcem své vlastní rutiny, vztahů a povinností? Nevíte si rady s některými situacemi? Pomalu ale jistě ztrácíte svou manažerskou jiskru, radost z práce a možná i radost ze života? Pak tenhle program je přesně pro vás.

Jaký je ten program

 • Řešíme jen to, co považujeme za důležité a aktuální.
 • Hledáme řešení pro reálné situace a potřeby.
 • Kombinujeme prvky manažerského a osobního rozvoje.
 • Pomáháme lépe komunikovat s ostatními.
 • Pomáháme zvládat vlastní i cizí emoce.

Jak se dohodnout s každým

Chcete dobře komunikovat? Chcete dosahovat svých cílů? Chcete se vyhnout zbytečným konfliktům? Naučte se dobře vyjednávat!

Naučíme manažera

 • Domlouvat se, vyjednávat.
 • Tvořit směnné položky.
 • Řešit požadavky podřízených, dodavatelů a obchodních partnerů.
 • Zvládat argumentační souboje.
 • Zládat frustrační reakce a emoční bouře.
 • Tvořit přátelské prostředí a ovlivňovací vztah.

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference