Prosazování řídicí nebo obchodní strategie

Jak si zajistit úspěch

Tohle trápí téměř všechny majitele firem, CEO a ředitele. Vědí, co chtějí, mají to všechno dobře vymyšlené, a přesto se jim nedaří prosadit své záměry do života. Patříte mezi ně? Jestli ano, nejste v tom sami. Víme to jistě, protože přesně tento problém pomáháme řešit den co den.

 

Kde je problém

V lidech. Jak jinak, tam bývá zakopaný pes nejčastěji. Krásná a čistá logika řídicích plánů, matematikou stanovených cílů a excelových tabulek  selhává téměř okamžitě, když se dostane do střetu s lidskými potřebami, s odporem vůči změnám, s desorientací a frustrací.

 

Školení vám nepomůže

Tedy alespoň ne v první fázi. Lidem ve firmách obvykle nechybí znalosti, ale vůle, motivace a odolnost. Nové cíle bývají spojené s novými pracovními postupy. A dokud se manažerům nepodaří převést nové pracovní postupy do podoby zažité rutiny, nemají vyhráno. Potíž je v tom, že mezi novým postupem a rutinou leží několik vysokých schodů, které se nedají přeskočit. Je nutné je nejdříve pořádně prošlápnout.

 

Pro lepší představu příklady z praxe

Zkoušeli jste zavést do firmy například nové CRM? A jak vám to šlo? Skákali všichni radostí, přijali to za své, vyplňovali tabulky jako diví a do měsíce to fungovalo? Nebo se spíše vymlouvali, odkládali, co mohli, stávkovali a kverulovali? A brzdily to jen výkonné složky nebo i jejich nadřízení?  Anebo jiný příklad, stagnoval nebo klesal vám prodej a vy jste chtěli přimět obchodníky, aby začali prodávat opomíjené produkty u úplně nových zákazníků. Pustili se do toho s vervou,  anebo jako většina obchodníků raději brousili stále tytéž klienty se stále stejnými nabídkami? A o tom to je. I když lidé racionálně vědí, že se jim nebo firmě nový postup vyplatí, jejich negativní prožitky a z nich vyplývající emoce jsou téměř vždy silnější.

 

Jak se to prosazování řídící strategie vlastně dělá

Máme na to vymyšleno a vyzkoušeno spoustu nástrojů a postupů. Jedním z nich je například vyhledávání výkonnostních křižovatek, tedy míst, kde bude při prosazování řídící strategie docházet k selhání. Mnoho z těch míst už umíme s naprostou přesnosti  předpovědět. Ba co víc, umíme předpovědět nejen přesný čas  ale i podobu manažerova budoucího selhání. Obvykle se totiž jedná  chyby při zastavování pokusů o únik z tlaku na výkon. Hodně z těchto pokusů má podobu manipulací, výmluv, zastrašování, emočního nebo sociálního nátlaku. Abychom manažerům pomohli z úzkých, připravujeme je na zvládnutí těchto situací. Vytváříme pro ně nástroje pro manažerské vyjednávání, přesvědčovací a ovlivňovací postupy, motivační nástroje.

 

Kdo chce úspěch, nemůže to nechat na náhodě

Úspěch si manažeři musí zajistit. Jinými slovy, musí mít dopředu připravené postupy, jak budou řešit krize a konflikty, které nevyhnutelně při prosazování jejich strategie přijdou. A právě na tom s manažery pracujeme.

 

Jak naše spolupráce probíhá

Majitelé a ředitelé firem vyhledávají tuto službu zejména tehdy, když jim velmi záleží na tom, aby dosáhli vytýčeného  cíle nebo zásadní změny. Proto je naše zapojení do aktivit manažerů velmi intenzivní. Zejména zpočátku spolupracujeme s manažery na denní bázi. Stáváme se jejich pravou rukou,  a jejich ochránci. Vedeme organizační, formovací (přesvědčovací) a tvůrčí dílny, vyrábíme motivační nástroje a programy, pomáháme jim zvládat konflikty, hlídáme průběh prací, vyhledáváme riziková místa a události (výkonnostní křižovatky). Je-li to potřeba, pomáháme manažerům vytvářet nebo aktualizovat jejich řídicí  a obchodní strategie. Intenzivní fáze spolupráce trvá obvykle dva až tři měsíce. Délka a formát spolupráce se odvíjí především od cílů, které zadavatelé sledují. Někdy jsme do (zejména start up) projektů zapojeni natolik, že se stáváme dočasnými interim manažery.

 

Investice do této služby se firmám finančně skutečně vyplácí

Proč? Protože pracujeme na konkrétních firemních cílech a úkolech. Posouváme věci dál, a výsledky umíme měřit.

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference