Výroba prodejních vln

K čemu je tento řídící a marketingový program dobrý? Zvýší prodej vybraných produktů nebo služeb, zvýší a správně zacílí aktivity obchodníků, motivuje obchodníky k práci, motivuje klienty k nákupu.

Proč je potřeba vyrábět tento řídící a marketingový program:

 • Vytvoříme obsahy marketingové podpory pro jednotlivé prodejní vlny.
 • Vytvoříme motivační stimuly jak pro klienty, tak pro vlastní prodejní tým.
 • Zvýšíme prodej produktů nebo služeb.
 • Rozpracujeme pracovní agendu pro dalších 3 až 6 měsíců.
 • Provážeme obchodní a marketingové aktivity.
 • Vytvoříme nové obchodní nabídky.

Externí marketingové oddělení

Služby externího marketingového oddělení využívají zejména malé a středně velké společnosti, které potřebují řešit své marketingové potřeby na profesionální úrovni.

Jaké vaše potřeby tato služba řeší:

 • Náklady na marketing udržíte na relativně nízké úrovni.
 • Budete komunikovat častěji, systematicky a na profesionální úrovni.
 • Budete podporovat své prodejce.
 • Budete vytvářet nové produkty a speciální obchodní nabídky.
 • Zvýšíte prestiž vaší firmy, služeb a produktů.

Výroba marketingové strategie

Vytváříme marketingovou strategii, která je propojena s aktivitami obchodního oddělení. Je rozpracovaná až do úrovně realizačního plánu. Výkonné složky na jeho základě realizují jednotlivé úkony.

Co nám marketingová strategie přinese

 • Určí směr a cíl našich marketingových aktivit.
 • Stanoví termíny a výkonnostní milníky.
 • Stanoví cíle, úkoly a pracovní postupy.
 • Formuluje obsahy marketingových kampaní.
 • Dá nám roadplan, podle kterého budeme postupovat.
 • Prováže obchodní a marketingové aktivity.

Výroba akčních nabídek

Akční nabídky jsou prodejním ale i řídícím nástrojem. Obchodníci je potřebují k tomu, aby měli záminku k oslovení klienta, a klienti je potřebují jejich stimul jako důvod k nákupu.

Proč a jak vyrábět akční nabídky

 • Výroba vyžaduje mnoho odborných znalostí.
 • Výrobní proces vyžaduje důsledné plánování.
 • Akční nabídky jsou prodejním ale i řídícím nástrojem.
 • Nevyrábí se solitéry ale sady komunikačních materiálů.
 • Výroba akčních nabídek vychází z marketingové a obchodní strategie.

Nákup medií

Media nakupujeme jako reklamní agentura. Máme proto výhodnější vyjednávací pozici, známe tržní ceny a pracovní postupy.

Výhody zprostředkovaného nákupu medií

 • Cena pro zadavatele je nižší než kdyby nákup realizoval napřímo.
 • Zadavatel je ochráněn před nevýhodnými obchodními podmínkami.
 • Výrobu komunikačních materiálů lze získat zadarmo.

Výroba animovaných spotů

Animované spoty nejčastěji slouží jako reklamní podpora obchodních nabídek a umisťují se na webové stránky. Mají však mnoho dalších využití.

Proč využívat animované spoty

 • Spoty jsou vizuální, pohyblivé a emočně působivé.
 • Přitahují pozornost k vysílanému sdělení.
 • Přidávají sdělení nebo nabídce na důležitosti.

Výroba grafiky

Zaměřujeme se zejména na tvorbu reklamní a prezentační grafiky. Od drobných tiskovin, přes brožury až po velkoformátové tisky určené k prezentaci na výstavách.

Co děláme, když vytváříme grafiku

 • Vedeme celý výrobní proces.
 • Tvoříme a hlídáme jednotný vizuální styl.
 • Obvykle tvoříme i textové obsahy.
 • Obvykle zajišťujeme výrobu grafických výstupů v tiskárně.

Výroba eventů a výstav

Připravujeme firemní akce - předváděcí show, výstavy a obchodní prezentace. Tvoříme téma, definujeme obchodní a komunikační cíle, tvoříme obsahy projevů sdělení, tvoříme styl a design, tvoříme body zájmu.

Věděli jste, že při přípravě eventu

 • Nejdéle trvá proces kontroly a schvalování tiskových podkladů.
 • Mezi nejobtížnější úkoly patří sběr tiskových podkladů.
 • Všichni chtějí řešit, co se bude jíst a pít.
 • Skutečné inovace jen málokdy přicházejí zevnitř společnosti.
 • Téměř nikdo nechce řešit obchodní cíle eventů a výstav.
 • Jen málokterá firma řeší u eventů a výstav postkomunikaci.
 • Nejhoršími organizátory bývají vlastní zaměstnanci.

Výroba fanklubu

Fanklub nám umožňuje udržovat stálou komunikaci s klienty, ovlivňovat jejich postoje a předávat žádoucí informace. Nejdříve vyrobíme klubové webové stránky, pro ně pak vyrábíme atraktivní obsah.

K čemu je fanklubu užitečný

 • Umožnuje udržovat stálou komunikaci s klienty.
 • Umožňuje ovlivňovat na emocionální úrovni.
 • Vytváří dojem, že se ve firmě pořád něco zajímavého děje.
 • Zvýší frekvenci komunikace s klienty.
 • Posiluje loyalitu klientů.
 • Posiluje firemní statut a prestiž.

Výroba klientských soutěží

Soutěže využáváme jako nosnou vlnu, která nám umožňuje předávat žádoucí informace bezbariérovým způsobem. Soutěže jsou hravé, zábavné a oboustranně výhodné.

Jaký mají soutěže přínos

 • Vytvoří událost, kterou lze bezbariérově komunikovat.
 • Umožní realizovat několikafázovou komunikační vlnu.
 • Motivuje klienty k interakci.
 • Umožnuje ovlivňovat postoje klientů.

Výroba PR textů

Vyrábíme celou škálu PR textů. Od prezentace firem, produktů a služeb, přes prezentace manažerů a tvorbu projevů, až po prezentace událostí a firemních strategií.

Přínosy PR textů

 • Posilují image firmy, produktů a služeb.
 • Zlepšují image a prestiž manažerů.
 • Ovlivňují jak klienty tak vlasní zaměstnance.
 • Pomáhají prosazovat změny ve firmě.
 • Pomáhají šířit žádoucí informace.
 • Interpretují události žádoucím způsobem.
 • Zvyšují úroveň firemní komunikace.

Výroba webových stránek

Specializujeme se na výrobu firemních webových prezentací, fanouškových stránek a stránek umožňující realizaci soutěží.

Co všechno vyrábíme

 • Strukturu a design webových stránek.
 • Textové obsahy.
 • Doplňkový design.
 • Webové animace.
 • Fotografie produktů, lidí a zázemí.
 • Startovací kampaně.

Rozum je důležitý při výběrů cílů a pracovních postupů, emoce při jejich prosazování. Kreslím, píšu, tvořím a organizuji. Ale hlavně, svou prací se bavím.

Vendula Hemzalová

copywriter a designer

Reference