Výroba prodejních vln

K čemu je tento řídící a marketingový program dobrý? Zvýší prodej vybraných produktů nebo služeb, zvýší a správně zacílí aktivity obchodníků, motivuje obchodníky k práci, motivuje klienty k nákupu.

Proč je potřeba vyrábět tento řídící a marketingový program:

 • Vytvoříme obsahy marketingové podpory pro jednotlivé prodejní vlny.
 • Vytvoříme motivační stimuly jak pro klienty, tak pro vlastní prodejní tým.
 • Zvýšíme prodej produktů nebo služeb.
 • Rozpracujeme pracovní agendu pro dalších 3 až 6 měsíců.
 • Provážeme obchodní a marketingové aktivity.
 • Vytvoříme nové obchodní nabídky.

Externí marketingové oddělení

Firmám, které nemají vlastní marketingové oddělení nebo se jim ekonomicky nevyplatí jej udržovat, poskytujeme službu dílčího nebo kompletního marketingový servisu.

Jaké vaše potřeby tato služba řeší:

 • Náklady na marketing udržíte na relativně nízké úrovni.
 • Budete komunikovat častěji, systematicky a na profesionální úrovni.
 • Budete podporovat své prodejce.
 • Budete vytvářet nové produkty a speciální obchodní nabídky.
 • Zvýšíte prestiž vaší firmy, služeb a produktů.

Výroba marketingové strategie

Vytváříme marketingovou strategii, která je propojena s aktivitami obchodního oddělení. Je rozpracovaná až do úrovně realizačního plánu. Výkonné složky na jeho základě realizují jednotlivé úkony.

Co nám marketingová strategie přinese

 • Určí směr a cíl našich marketingových aktivit.
 • Stanoví termíny a výkonnostní milníky.
 • Stanoví cíle, úkoly a pracovní postupy.
 • Formuluje obsahy marketingových kampaní.
 • Dá nám roadplan, podle kterého budeme postupovat.
 • Prováže obchodní a marketingové aktivity.

Výroba akčních nabídek

Akční nabídky jsou prodejním ale i řídícím nástrojem. Obchodníci je potřebují k tomu, aby měli záminku k oslovení klienta, a klienti je potřebují jejich stimul jako důvod k nákupu.

Proč a jak vyrábět akční nabídky

 • Výroba vyžaduje mnoho odborných znalostí.
 • Výrobní proces vyžaduje důsledné plánování.
 • Akční nabídky jsou prodejním ale i řídícím nástrojem.
 • Nevyrábí se solitéry ale sady komunikačních materiálů.
 • Výroba akčních nabídek vychází z marketingové a obchodní strategie.

Nákup medií

Media nakupujeme jako reklamní agentura. Máme proto výhodnější vyjednávací pozici, známe tržní ceny a pracovní postupy.

Výhody zprostředkovaného nákupu medií

 • Cena pro zadavatele je nižší než kdyby nákup realizoval napřímo.
 • Zadavatel je ochráněn před nevýhodnými obchodními podmínkami.
 • Výrobu komunikačních materiálů lze získat zadarmo.

Výroba animovaných spotů

Animované spoty nejčastěji slouží jako reklamní podpora obchodních nabídek a umisťují se na webové stránky. Mají však mnoho dalších využití.

Proč využívat animované spoty

 • Spoty jsou vizuální, pohyblivé a emočně působivé.
 • Přitahují pozornost k vysílanému sdělení.
 • Přidávají sdělení nebo nabídce na důležitosti.

Výroba grafiky

Zaměřujeme se zejména na tvorbu reklamní a prezentační grafiky. Od drobných tiskovin, přes brožury až po velkoformátové tisky určené k prezentaci na výstavách.

Co děláme, když vytváříme grafiku

 • Vedeme celý výrobní proces.
 • Tvoříme a hlídáme jednotný vizuální styl.
 • Obvykle tvoříme i textové obsahy.
 • Obvykle zajišťujeme výrobu grafických výstupů v tiskárně.

Výroba eventů a výstav

Připravujeme firemní akce - předváděcí show, výstavy a obchodní prezentace. Tvoříme téma, definujeme obchodní a komunikační cíle, tvoříme obsahy projevů sdělení, tvoříme styl a design, tvoříme body zájmu.

Věděli jste, že při přípravě eventu

 • Nejdéle trvá proces kontroly a schvalování tiskových podkladů.
 • Mezi nejobtížnější úkoly patří sběr tiskových podkladů.
 • Všichni chtějí řešit, co se bude jíst a pít.
 • Skutečné inovace jen málokdy přicházejí zevnitř společnosti.
 • Téměř nikdo nechce řešit obchodní cíle eventů a výstav.
 • Jen málokterá firma řeší u eventů a výstav postkomunikaci.
 • Nejhoršími organizátory bývají vlastní zaměstnanci.

Výroba fanklubu

Fanklub nám umožňuje udržovat stálou komunikaci s klienty, ovlivňovat jejich postoje a předávat žádoucí informace. Nejdříve vyrobíme klubové webové stránky, pro ně pak vyrábíme atraktivní obsah.

K čemu je fanklubu užitečný

 • Umožnuje udržovat stálou komunikaci s klienty.
 • Umožňuje ovlivňovat na emocionální úrovni.
 • Vytváří dojem, že se ve firmě pořád něco zajímavého děje.
 • Zvýší frekvenci komunikace s klienty.
 • Posiluje loyalitu klientů.
 • Posiluje firemní statut a prestiž.

Výroba klientských soutěží

Soutěže využáváme jako nosnou vlnu, která nám umožňuje předávat žádoucí informace bezbariérovým způsobem. Soutěže jsou hravé, zábavné a oboustranně výhodné.

Jaký mají soutěže přínos

 • Vytvoří událost, kterou lze bezbariérově komunikovat.
 • Umožní realizovat několikafázovou komunikační vlnu.
 • Motivuje klienty k interakci.
 • Umožnuje ovlivňovat postoje klientů.

Výroba PR textů

Vyrábíme celou škálu PR textů. Od prezentace firem, produktů a služeb, přes prezentace manažerů a tvorbu projevů, až po prezentace událostí a firemních strategií.

Přínosy PR textů

 • Posilují image firmy, produktů a služeb.
 • Zlepšují image a prestiž manažerů.
 • Ovlivňují jak klienty tak vlasní zaměstnance.
 • Pomáhají prosazovat změny ve firmě.
 • Pomáhají šířit žádoucí informace.
 • Interpretují události žádoucím způsobem.
 • Zvyšují úroveň firemní komunikace.

Výroba webových stránek

Specializujeme se na výrobu firemních webových prezentací, fanouškových stránek a stránek umožňující realizaci soutěží.

Co všechno vyrábíme

 • Strukturu a design webových stránek.
 • Textové obsahy.
 • Doplňkový design.
 • Webové animace.
 • Fotografie produktů, lidí a zázemí.
 • Startovací kampaně.

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference