Výroba akčních nabídek

Charakteristika

Stavba akční nabídky má přesná pravidla a zároveň je to nikdy nekončící proces. Proto se musí jejich výroba systematicky plánovat a organizovat. Akční nabídky vždy tvoří set výstupních materiálů. Jaká sestava to bude, to záleži nejen na zvolených distribučních kanálech ale i na tom, jakým způsobem budou s nabídkou pracovat prodejci/distributoři. Mají-li akční nabídku aktivně využívat obchodníci, bývá velmi často její výroba spojena s tvorbou prezentačního postupu, vyjednávací techniky, motivačních programů, řídícího a kontrolního mechanismu.

 

Co děláme

Vytváříme motivační stimuly, komunikační headliny, textové obsahy a design. Výstupy dodáváme ve finální uživatelské podobě, tzn. že po schválení vizuálů materiály tiskneme nebo je připravíme pro distribuci v elektronické podobě. Rovněž nakupujeme media a výstupy jim zasíláme dle jejich technických specifikací.

 

Jaký set výstupním materiálů tvoříme nejčastěji

Tištěné jednoduché nebo složebné letáky.

Tištěné brožury.

Vizuály určené pro directmail.

Elektronické verze letáků a brožur.

Webové bannery.

Webové animace.

Plakáty B2.

Billboardy.

Spotřební nebo klubové soutěže.

 

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference