Výroba animovaných spotů

Charakteristika

Animace má nezpochybnitelnou schopnost přitáhnout pozornost a zvýšit u příjemců pocit hodnoty sdělení. Proto ji téměř vždy zařazujeme do komunikačnícho setu podporujícího obchodní (zejména akční) nabídky.

 

Pro jaké příležitosti animaci vytváříme nejčastěji

Tvoří součást podpory obchodních (akčních nabídek).

Doprovází všechny klientské a klubové soutěže.

Doplňuje set vánočních přání.

Využívá se jako pozvánka na firemní akce.

Je součásti firemních prezentací a výstav.

 

Jak se s animací pracuje

Animace se nejčastěji umisťuje na firemní, partnerské nebo reklamní webové stránky.

Využívá se ale také jako intro a předěly pro firemní videa.

Slouží jako firemní TV prezentace pouštěná ve smyčce na výstavách nebo firemních setkáních.

 

V jakých formátech animaci vyrábíme

HTML5,  VIDEO

 

 


 

 

 

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference