Výroba klientských soutěží

Charakteristika

Soutěže jsou svého druhu komunikační záminka. Dovolují marketérům vytvořit událost, která umí přitáhnout pozornost a zájem. S touto nosnou vlnou pak spojujeme šíření informací, které jsou skutečně důležité.

 

Co nám soutěže umožňují

Vytvořit událost, kterou můžeme komunikovat.

Vytvořit několika fázovou komunikační vlnu.

Prezentovat produkt, službu nebo událost.

Motivovat klienty k interakci.

 

Jaké komunikační příležitosti nám soutěžě nabízejí

Komunikace spojená s vyhlášení soutěže.

Komunikace připomínající probíhající soutěž.

Komunikace spojená s výběrem výherců (eventy).

Komunikace spojená s následným vyhlašování vítězů.

Pre-komunikace další soutěže.

Post-komunikace - připomínky minulých soutěží.

 

Co všechno při výrobě soutěže děláme

Vytvoříme herní princip.

Vytvoříme headlines a texty.

Vyrobíme originální design.

Vyrobíme komunikační materiály.

Vytvoříme organizační mechanismus.

Prezentujeme průběžné výstupy.

Vyhlašujeme vítěze.
 

Jaká je cena za výrobu soutěže

Soutěže mají velmi mnoho podob. Cena menších soutěží organizovaných na půdorysu klientské databáze, se pohybuje od 15 do 35.000 Kč bez DPH. Do této ceny není započítána hodnota výher a nákup externích medií.

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference