Nákup medií

Charakteristika

Media nakupujeme jako reklamní agentura. Známe tržní ceny a pracovní postupy, máme výhodnější vyjednávací pozici. Dostáváme se tak k nákupním cenám, které by většina zadavatelů při jednání tvz. "napřímo", nikdy získat nemohla.

 

Cena za nákup medií

Agenturní provize činí 15% z ceny nákupu.

Je-li investice do nákupu vyšší jak 500.000 Kč bez DPH, lze sjednat snížení výše agenturní provize nebo snížení ceny za výrobu komunikačních materiálů.

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference