Výroba eventů a výstav

Charakteristika

Přípravu firemních eventů bereme velmi vážně. Ať už se jedná o předváděcí akce, výstavy nebo prezentace. Event musí být zábavný pro návštěvníka, ale hlavně užitečný pro pořadatele. Spolu s vedení zadavatelské společnosti vytvoříme téma, stanovíme obchodní a komunikační cíle, vytvoříme obsahy projevů, obchodních nabídek a prezentací, rozdělíme úkoly. Teprve pak se pustíme do stavby scénáře a přípravy vlastní organizace.

 

Jaký pracovní postup můžeme doporučit

V případě, že se jedná o opravdu významnou firemní prezentaci, od které si zadavatel mnoho slibuje, a které se mám zúčastnit větší množství návštěvníků, realizujeme tzv. zakládací workshop. Toho se účastní všichni manažeři, kteří se budou přímo nebo nepřímo na realizaci eventu podílet. Výstupem z tohoto workshopu je akční a obsahový plán.

Na jeho základě pak budeme vyrábět tyto výstupy:

Logo a vizuální styl akce.

Sada komunikačních materiállů. (pozvánky, PR, anonce, diplomy, apd.)

Sada prezentačních materiállů. (brožury, obchodní nabídky, bannery, navigace, kulisy)

Scénář akce.

Minutovník.

Skript pro moderátora.

Proslovy.

Soutěže.

Dárkové předměty a výhry.

Několik dní před vlastní akcí realizujeme tzv. slaďovací workshop, kterého se účastní všichni zaměstnanci firmy, kteří budou na eventu přítomni. V rámci tohoto workshopu dochází nejen ke koordinaci a kontrole organizační připravenosti, ale také k zajištění realizace přidělených obchodně/komunikačních úkolů.

 

Cena za výrobu firemního eventu

Protože se téměř vždy jedná o jedinečné akce s velmi odlišnými nároky na výrobu a organizaci, stanovuje se cena dohodou.

 

Rozum je důležitý při výběrů cílů a pracovních postupů, emoce při jejich prosazování. Kreslím, píšu, tvořím a organizuji. Ale hlavně, svou prací se bavím.

Vendula Hemzalová

copywriter a designer

Reference