Výroba marketingové strategie

Charakteristika

Formulování marketingové stategie je klíčovým předpokladem k realizaci efektivních marketingových aktivit. Pro realizační složky je nejdůležitějším výstupem marketingové strategie tzv. roadplan, na jehož základě realizují jednotlivé pracovní úkoly. Pro managemnt je formulování marketingového plánu důležité zejména proto, aby bylo úsilí a investice zaměřeno na správné cíle, proces byl kontinuální, řiditelný a propojený napříč firemní strukturou.

 

Co děláme při výrobě marketingové strategie

Stanovujeme marketingové cíle a priority.

Stanovujeme termíny a výkonnostní milníky.

Stanovujeme cíle, úkoly a pracovní postupy.

Rozpracováváme obsahy marketingových kampaní.

Navazujeme na sebe obchodní a marketingové aktivity.

Vyrábíme roadplan

 

Jakým způsobem marketingovou strategii vyrábíme

Marketingová strategie vzniká v rámci workshopu, kterého se účastní nejužší vedení zadavatelské společnosti. Obvykle jednatel/majitel nebo obchodní ředitel. Marketingová strategie se nejčastěji vytváří na období jednoho roku. Detailně jsou rozpracovány cíle, úkoly a pracovní postupy na prvních šest měsíců. Druhá polovina cyklu se detailně rozpracovává na dalším workshopu, který je realizován s půlročním odstupem. Výstup z tohoto workshopu má dvě podoby: textovou a vizuální.

 

Kolik výroba marketingové strategie stojí

Cena za workshop - 38.000 Kč bez DPH/1 den

Cena za zpracování výstupů - 12.000 až 24.000 Kč bez DPH podle rozsahu prací

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference