Vendula Hemzalová, profesní profil

Asi byste o mě měli něco vědět

Jsem člověk orientovaný na lidi, na komunikaci, ale zároveň i na výkon. Jsem zvyklá stanovovat si vysoké cíle a své záměry dotahovat do konce. Pracovní postupy a priority měním podle situace. Prostě, beru život jak jde, a přizpůsobuji se vývoji.

Jaksi přirozeně jsem se ve svém profesním i osobním životě stala jádrem týmu, tvůrcem a organizátorem akcí všeho druhu. Nejspíše proto, že mám pro tuto agendu přirozené nadání. Komunikace, socializace a řešení problémů v kooperaci s ostatními týmu mě nejen nezatěžuje, ale naopak, taková činnost mě baví a naplňuje. Bezpochyby mám talent  pro rychlé navazování kontaktů s novými lidmi.

Dlouho jsem se působila ve vědecké sféře. Byla jsem zvyklá pracovat velmi pečlivě, systematicky a samostatně. Stalo se to součástí mé osobnosti. Ke svému životu ale potřebuji i něco jiného. Jsem ráda, když je kolem mne živo. Nejlépe se cítím v dynamickém prostředí pracovního týmu, ze kterého sálá touha po úspěchu, a který o něco usiluje. A že se přitom musí řešit spousta překážek, frustrací a střetů? To je přece normální.

 

Čím se v marketingu zabývám

Nejdříve si něco vymyslím, pak to otextuji, a nakonec tomu dám hezký grafický kabátek. Jinými slovy, pracuji jako copywirter a designér. Mou druhou vášní je příprava  firemních eventů. Tvořím detailní prezentační a organizační scénáře, koordinuji přípravné a výrobní fáze, a v den konání akce pak obvykle vystupuji v roli supervizora. Je to velké dobrodužství.

 

Mé výchozí myšlenky a postoje

Optimisticky naladění lidé přirozeně přitahují podobně orientované lidi.
Věřím v pozitivní motivaci, ale zároveň i ve tvrdou práci při plnění předem stanovených cílů.
Rozum je důležitý při výběrů cílů a pracovních postupů, emoce při jejich prosazování.
Když se chci posunout dál, musím vystoupit z komfortní zóny. Jinak to nejde.
Hravost a komunikační lehkost není jenom příjemná, ale  pomáhá výkonu.
Každý den můžeme zažít něco nového. Stačí si jen všímat.

 

Jaká práce by mě potěšila

Ráda bych se zapojila do realizace projektů, které jsou ambiciózní. Kde se věci nedělají jen proto, aby se udělaly. Člověk totiž roste s úkoly, před které je postaven. 

 

 

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference