Jak se dohodnout s každým

Pro koho je program určen

Tento školicí program má pomoci především manažerům, lidem komunikujícím s klienty a dodavateli, zaměstnancům horkých linek a servisních oddělení, HR specialistům, vedoucím provozů a dílen, prostě všem těm, kteří se potýkají s komunikačními střety, řeší požadavky podřízených, dodavatelů nebo zákazníků, kteří jsou chtě nebo nechtě zatahováni do vyjednávání a argumentačních soubojů. Program není určen pro obchodníky, i když i těm může s komunikací pomoci. 

 

Proč jsou vyjednávací postupy tak důležité

Vyjednávání je úžasný komunikační nástroj. Víte, proč? Ovládáme-li dobře techniku vyjednávání, dokážeme si domluvit nejen lepší směny (podmínky a zisky), ale dokážeme si také udržet nebo vytvořit přátele, snížit množství nebo úroveň konfliktů, zrychlit a usnadnit komunikační provoz, snížit intenzitu emočních bouří, vytvořit bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém se nám dobře žije.

Vyjednávací a přesvědčovací techniky nepoužívají jen obchodníci. Využíváme je všichni, tisíckrát za den. Jen si to obvykle příliš neuvědomujeme. Když lidé chtějí prosadit svou vůli, velmi často se nejdříve pustí do argumentace. To ale často končívá soubojem, který vyústí v hádku a zlobu. Pak přichází na řadu konflikt, vyhrožování, zastrašování a nevyhnutelný vzájemný odpor. Vyjednávací a přesvědčovací postupy nám dávají mnohem výhodnější alternativu. Bezpečnější, efektivnější, a vlastně i příjemnější.

 

 

O co usilujeme

Cílem tohoto programu je: ulehčit lidem život, zlepšit jejich dovednost domluvit se (dohodnout se) se svým okolím. Jak? Pomocí speciálních vyjednávacích a přesvědčovacích postupů, návodů a grifů.

 

První školicí den: Domlouváme se

Vyjednávání jako pracovní nástroj, příležitost, a zároveň bezpečná komunikační technika, identifikace vyjednávací příležitosti, příprava výhodné vyjednávací pozice, volba správných vyjednávacích cílů, práce s potřebou, identifikace skrytých a nevyslovených potřeb, technika manažerského vyjednávání, výroba směnných položek, formulování našich návrhů, definování ústupových podmínek, stanovování hranic, příprava vyjednávacího postupu a prostoru, techniky vědomého vedení vyjednávání, techniky zastavování tlaku, reakce na odpor, výmluvy a požadavky našich komunikačních partnerů, vyjednávací grify.
 

Druhý školicí den: Přesvědčujeme 

Rozdíl mezi argumentačními a přesvědčovacími postupy, důvod pro tvorbu ovlivňovacího vztahu, tvorba ovlivňovací image, tvorba ovlivňovacích příběhů, výroba argumentů a argumentačních sestav, technika vedení přesvědčovacího rozhovoru, odhalování nevyslovených motivů, odhalování a řešení manipulativních technik protistrany, zvládání emočně vypjatých situací.
 
 

Délka programu

2 školicí dny

 

Pro více informací volejte na telefon.+420 720 651 328

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference