Řídící a komunikační techniky úspěšných manažerů

O čem tento školící program je?

O tom, jak má manažer motivovat, prosazovat realizaci pracovních úkolů a řešit komunikační střety.

 

To, co musí vědět a umět každý manažer

Tímto školícím programem by měl projít každý manažer ve vaší firmě. Důvod? Protože se zde dozví, jak má vyřešit potíže, které nastanou ve chvíli, kdy má u svých podřízených prosadit realizaci zadaných pracovních úkolů. Střet manažerových potřeb s potřebami jeho podřízených je totiž nevyhnutelný. A to je přesně ten okamžik, kdy manažer musí dokázat své lidi motivovat, zabránit jejich pokusům o únik z tlaku na výkon, prosadit svou vůli, uřídit komunikaci a zvládnout své i cizí emoce. 

 

KLIKNI NA OBRÁZEK

 

První školící den:  Zvládám výkonnostní křižovatky manažera

Manažeři nejsou studenti. Nepotřebují obecné školní informace. Potřebují prakticky použitelné návody, rady a triky, které jim pomohou zvládnout konkrétní situace (výkonnostní křižovatky), ve kterých nejčastěji selhávají. A které to jsou? Například tyto: zadávání nových nebo odmítaných úkolů, prosazování realizace úkolů, přebírání výkonu, což je nutně spojené s řešením výmluv  a pokusů o únik z tlaku na výkon a zodpovědnosti, reakce na požadavky podřízeného, útok na manažerovu autoritu, komunikační střet.

První školící den je proto věnován nácviku technik a triků, kterými může manažer výše popsané situace zvládnout.

 

Druhý školící den:  Motivuji a zvládám konflikty

Manažer nemůže sázet jen na dobrou vůli a vstřícnost svých podřízených, protože ta se dříve nebo později pod tlakem úkolů, frustračních reakcí a individuálních zájmů oslabí, někdy se i úplně vytratí.  Když se to stane, manažerovo hecování, apelování a citové naléhání jako motivační nástroj přestane fungovat. Manažer bude potřebovat něco silnějšího.

Abychom dostali motivační schopnosti manažerů na vyšší úroveň, naučíme je speciální technice Řízení potřebou a směnou. Ukážeme jim, jak z potřeb jejich podřízených mohou vytvořit směnné položky a ty pak používat jako nesmírně účinné motivační a řídící nástroje. Je to úžasná technika. Víte, proč? Protože díky ní, dokáže manažer vyřešit většinu, z pohledu motivace, zásadních situací. A jako bonus navíc, díky této technice bude umět předcházet nežádoucím konfliktům a emočním výlevům.

V rámci tohoto školícího vylepšíme také schopnost manažerů prezentovat a hlavně obhajovat svá rozhodnutí, firemní cíle a úkoly. Máme na to zvláštní pracovní postup. Nazvali jsme jej Technika třetího bodu.

 

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference