Techniky zvládání emocí

 

Týká se to každého z nás

Způsob, jakým se vyrovnáváme se zátěží, s pocity zahlcení, s frustračními reakcemi, jak interpretujeme události, jaké zaujímáme postoje, zásadně ovlivňuje naši pracovní výkonnost a vztahy. Nevhodné reakce totiž roztáčejí spirálu nových konfliktů, negativních myšlenek a postojů. Nejenže tak ztrácíme čas, ale připravujeme sebe i ostatní o energii a radost z práce. Někdy tak přicházíme dokonce i o radost ze života.
 

Konflikty, výmluvy a špatná nálada

Jaké jsou typické znaky potíží se zvládáním odporu, emocí, vlastních a cizích frustračních reakcí?

Zvyšuje se frekvence a intenzita komunikačních střetů. Nepodstatné cíle a bezpředmětné konflikty  nahrazují skutečnou pracovní agendu. Dochází k oddalování významných nebo emočně náročných rozhodnutí a také k odmítání osobní zodpovědnosti. Stále častěji jsou zaujímány extrémní postoje a jsou preferována zkratkovitá řešení. Do komunikace nenápadně proniká hrubost a agrese. Manažeři ale i jejich podřízení žijí s pocitem trvalého pracovního přetížení a utápějí se v pocitech marnosti, bezcílnosti a sebelítosti. Negativních prožitků se nemohou zbavit ani v soukromí. Jejich pracovní nasazení klesá, zato se zvyšuje jejich odpor vůči změnám a  novým úkolům.
 

Co je cílem tohoto školicího programu

Snížit negativní prožitky, omezit pocity zahlcení, úzkosti a frustrace. Ukázat situace, ve kterých obvykle selháváme. Naučit se technikám, kterými se dá konfliktům a emočním střetům předcházet a zvládat je. Program je zaměřen na posílení odolnosti vůči vlastním i cizím emočním výkyvům, odstranění komunikačních a postojových bariér.

 

Co budeme během programu řešit

Situace, ve kterých podléháme emocím, dostáváme se do střetů s lidmi, unikáme od zodpovědnosti.

Zaměříme se na řešení střetů (šest technik), zpracování emocí (pět technik), odhalování a řešení manipulativního jednání (pět technik). Naučíme se zvládat i několik specifických situací: jak se vyrovnat s tím, když nevíme jak dál, když neexistuje správné řešení, když nemáme žádnou dobrou volbu, když odmítáme nebo jsme odmítáni.

 

Organizace školícího programu

Školicí program kombinuje více výukových technik, převažuje však trénink zvládacích postupů. Realizace dvoudenního školicího programu stojí 76.000 Kč bez DPH. Ideální velikost pracovní skupiny je 5 až 7osob.

Tvůrcem a školitelem tohoto programu je Mgr. Hynek Choleva.

Pro více informací volejte na telefonní číslo: +420 720 651 328.

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference