Hynek Choleva, profesní profil

aneb Co byste měli o Hynkovi vědět

 

Jak se stavím ke světu

Jako člověk se vědomě snažím být vstřícný, komunikativní a přátelský. Chci, aby se lidé v mé přítomnosti cítili dobře. Jsem rád, když je kolem mne veselo. Jako člověk se znalostmi z oboru psychologie mám pochopení pro kdejaké lidské slabosti a nedostatky. Tedy s vyjímkou slabostí, které se projevují jako lenost a arogance. V roli manažera jsem ale o poznání méně vlídný a méně tolerantní.

 

Čím se zabývám

V roce 2007 jsem založil společnost FOCUS MARKETING. Od té doby vytvářím řídící, prodejní a marketingové strategie, taktiky, školící programy pro manažery a obchodníky. A ta práce mě velmi baví. Navíc si myslím, že pro ni mám opravdové nadání. 


V roli poradce a školitele

Vyhledávám místa, kde manažeři a obchodníci selhávají, pak vymýšlím zvládací postupy, které jim pomohou situaci úspěšně vyřešit. Spolu s manažery zadavatelských firem vytvářím řídící strategie a pomáhám jim s jejich prosazováním do denní praxe. Používám k tomu všechny možné nástroje. Od realizace tvůrčích workshopů, přes výrobu motivačních programů, přes denní telefonické a on line poradenství, až po vedení formovacích (prosazovacích) meetingů a trénink vybraných kompetencí.

 

V roli marketéra

Dodávám zadavatelům dílčí nebo kompletní řešení. Tvořím marketingové strategie, které pak rozpracovávám až do úrovně jednotlivých kampaní. Tvořím obsahy a finální texty komunikačních materiálů a akčních nabídek. Vyrábím grafické výstupy pro použití v elektronických mediích (včetně rozhlasových spotů a webových animací) a pro tisk. Vytvářím scénáře akcí a prezentací, píšu PR články, vytvářím spotřebitelské a fanouškovské soutěže.


Jaká jsou má myšlenková východiska

Nežijeme až po práci, proto se musíme dobře bavit i během ní.
Komunikační styly a manažerské nástroje měním tak často, jak je potřeba, etická východiska mám ale pořád stejná. Se slušností a poctivostí dojdeme dál, a v noci se nám lépe spí.
Ač často školím, nepovažuji se za školitele. Jsem tvůrce řídících, obchodních, marketingových strategií a jejich prosazovacích postupů. Školení je jen jedním z mých pracovních nástrojů.
Jako manažer a poradce nechci po lidech, aby si sami udělali diagnózu svých potíží, a pak mi ještě řekli, jak je mám operovat. To je moje práce, moje povinnost.
Zvládací postup musím najít nebo vymyslet. Je to mé intelektuální peklo i můj ráj.
Pracovní setkání a školení dělám zábavná, lidi si to víc užijí, víc se toho naučí, a já z toho mám větší radost.


Jaká práce by mě zajímala

Mě by se asi nejvíc líbilo, kdybych mohl pracovat na rozvoji firmy nebo manažera, kteří mají hlad po úspěchu, a jsou proto otevření k inovacím. 


Jaká je má profesní historie

FOCUS MARKETING, jednatel, (poradenství, školitelství, ATL a BTL marketing,)
S-Art, obchodní ředitel, (BTL marketing)
Radio Bonton, obchodní ředitel (ATL marketing)
Manpower, obchodní ředitel (HR, recruitment, outsourcing)

Linked In

 

K jakým učitelům a myšlenkovým školám se hlásím

V základu mnoha mých pracovních postupů jsou podněty dvou psychologických škol: psychoanalytické a kognitivně behaviorální. Sigmund Freud je pro mne stále inspirativní. Stejně tak jako Henry Kissinger v oblasti politologie a Carl von Clausewitz v oblasti (vojenské) strategie. Protože mnoho řídících postupů a zvládacích technik jsem cíleně hledal, a také objevil, v knihách o dějinách, hlásím se také k mnoha historikům, inspiroval jsem se u Herodota, Josefa Flávia i Thúkidida. Čerpám také z myšlenek a poznatků psychiatra Cyrila Höschla, sociologa Stanislava Hubíka, marketéra Philipa Kotlera, psychologa Daniela Kahnemana, a mnoha dalších.


Jak se dá nejlépe nahlédnout do mého myšlení

Nejkratší a nejrychlejší cesta asi vede skrze mé články, které publikuji v odborných časopisech Moderní řízení, HR forum, Marketing a media. Články pak zveřejňujeme také na webových stránkách FOCUS MARKETING.


Zde je pár linků na některé z publikovaných článků:

 
Mgr. Hynek Choleva
e-mail: hynek.choleva@focusmarketing.cz
mobil: +420 720 651 328

 

  
 
 
 
 

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference