Hynek Choleva, profesní profil

aneb Co byste měli o Hynkovi vědět

 

Jak se stavím ke světu

Jako člověk se vědomě snažím být vstřícný, komunikativní a přátelský. Chci, aby se lidé v mé přítomnosti cítili dobře. Jsem rád, když je kolem mne veselo. Jako člověk se znalostmi z oboru psychologie mám pochopení pro kdejaké lidské slabosti a nedostatky. Tedy s vyjímkou slabostí, které se projevují jako lenost a arogance. V roli manažera jsem ale o poznání méně vlídný a méně tolerantní.

 

Čím se zabývám

Před dvanácti léty jsem založil společnost FOCUS MARKETING. Od té doby vytvářím řídící, prodejní a marketingové strategie, taktiky, školící programy pro manažery a obchodníky. A ta práce mě velmi baví. Navíc si myslím, že pro ni mám opravdové nadání. 


V roli poradce a školitele

Vyhledávám místa, kde manažeři a obchodníci selhávají, pak vymýšlím zvládací postupy, které jim pomohou situaci úspěšně vyřešit. Spolu s manažery zadavatelských firem vytvářím řídící strategie a pomáhám jim s jejich prosazováním do denní praxe. Používám k tomu všechny možné nástroje. Od realizace tvůrčích workshopů, přes výrobu motivačních programů, přes denní telefonické a on line poradenství, až po vedení formovacích (prosazovacích) meetingů a trénink vybraných kompetencí.

 

V roli marketéra

Dodávám zadavatelům dílčí nebo kompletní řešení. Tvořím marketingové strategie, které pak rozpracovávám až do úrovně jednotlivých kampaní. Tvořím obsahy a finální texty komunikačních materiálů a akčních nabídek. Vyrábím grafické výstupy pro použití v elektronických mediích (včetně rozhlasových spotů a webových animací) a pro tisk. Vytvářím scénáře akcí a prezentací, píšu PR články, vytvářím spotřebitelské a fanouškovské soutěže.


Jaká jsou má myšlenková východiska

Nežijeme až po práci, proto se musíme dobře bavit i během ní.
Komunikační styly a manažerské nástroje měním tak často, jak je potřeba, etická východiska mám ale pořád stejná. Se slušností a poctivostí dojdeme dál, a v noci se nám lépe spí.
Ač často školím, nepovažuji se za školitele. Jsem tvůrce řídících, obchodních, marketingových strategií a jejich prosazovacích postupů. Školení je jen jedním z mých pracovních nástrojů.
Jako manažer a poradce nechci po lidech, aby si sami udělali diagnózu svých potíží, a pak mi ještě řekli, jak je mám operovat. To je moje práce, moje povinnost.
Zvládací postup musím najít nebo vymyslet. Je to mé intelektuální peklo i můj ráj.
Pracovní setkání a školení dělám zábavná, lidi si to víc užijí, víc se toho naučí, a já z toho mám větší radost.


Jaká práce by mě zajímala

Mě by se asi nejvíc líbilo, kdybych mohl pracovat na rozvoji firmy nebo manažera, kteří mají hlad po úspěchu, a jsou proto otevření k inovacím. 


Jaká je má profesní historie

FOCUS MARKETING, jednatel, (poradenství, školitelství, ATL a BTL marketing,)
S-Art, obchodní ředitel, (BTL marketing)
Radio Bonton, obchodní ředitel (ATL marketing)
Manpower, obchodní ředitel (HR, recruitment, outsourcing)

Linked In

 

K jakým učitelům a myšlenkovým školám se hlásím

V základu mnoha mých pracovních postupů jsou podněty dvou psychologických škol: psychoanalytické a kognitivně behaviorální. Sigmund Freud je pro mne stále inspirativní. Stejně tak jako Henry Kissinger v oblasti politologie a Carl von Clausewitz v oblasti (vojenské) strategie. Protože mnoho řídících postupů a zvládacích technik jsem cíleně hledal, a také objevil, v knihách o dějinách, hlásím se také k mnoha historikům, inspiroval jsem se u Herodota, Josefa Flávia i Thúkidida. Čerpám také z myšlenek a poznatků psychiatra Cyrila Höschla, sociologa Stanislava Hubíka, marketéra Philipa Kotlera, psychologa Daniela Kahnemana, a mnoha dalších.


Jak se dá nejlépe nahlédnout do mého myšlení

Nejkratší a nejrychlejší cesta asi vede skrze mé články, které publikuji v odborných časopisech Moderní řízení, HR forum, Marketing a media. Články pak zveřejňujeme také na webových stránkách FOCUS MARKETING.


Zde je pár linků na některé z publikovaných článků:

 
Mgr. Hynek Choleva
e-mail: hynek.choleva@focusmarketing.cz
mobil: +420 720 651 328
 
 
 
 
 
 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference