Výkonnostní křižovatky manažera

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují se potřebují naučit

 

Prosazovat nové úkoly.

Zabraňovat pokusům o únik z tlaku na výkon.

Měnit řídící styly podle vývoje situace.

Vytvářet vlastní ovlivňovací nástroje.

Zvládat emočně vypjaté situace.

 

Typ programu

Program je realizovaný v podobě školení připraveného „na zakázku“. Při sestavování programu se vychází z analýzy současné situace zadavatele. Teprve pak je vytvořena finální podoba programu.

 

Charakteristika

Tento dvoudenní rozvojový program má povahu manažerské akademie a je proto určený zejména pro začínající a středně pokročilé manažery, kteří řídí menší pracovní týmy (do 15 osob). 

 

Náročnost programu

50 až 60%, v závislosti na zkušenosti manažerů
 
 

Cílová skupina

Školení je určeno pro začínající a středně pokročiné manažery, kteří řídí menší pracovní týmy (obvykle od 1 do 15 osob). Typickým účastníkem programu je: vedoucí firemní pobočky, vedoucí oddělení, projektový manažer, mistr na dílně, vedoucí servisního oddělení, vedoucí provozu, vedoucí kanceláře.

 

Alternativní řešení

V případě, že má zadavatel zájem poskytnout manažerům maximum možné pozornosti a řídícího know how, doporučujeme zařadit vybrané manažery do programu Intenzivní rozvoj manažera. Tento program je určený pro manažery s velkým potenciálem, nacházející se na výkonnostní křižovatce. Pro ty, kteří mají být v brzké době povýšeni, a potřebují se připravit na vstup do vyšší úrovně manažerských obtíží, anebo pro ty, kteří jeví známky opotřebení, stagnace a potřebují se posunout dál.

 

Cíl školení

Smyslem tohoto programu je zaměřit pozornost manažerů na ta místa, která mají zásadní vliv na výkon, kde přitom nejčastěji dochází k selhání a naučit je tyto výkonnostní křižovatky skutečně zvládat.
 


Délka školení

2 dny
 


Cena za oba dva dny

72.000,- Kč bez DPH/1 skupina (max. 10 osob)

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference