Manažerská akademie

Je to komplexní školicí program

Je vhodný pro začínající ale ji středně pokročilé manažery. Jeho cílem je usnadnit manažerům na všech řídicích úrovních práci s lidmi.

 

Co se zde manažeři naučí

Vytvářet vlastní řídicí strategii

Vybírat lidi do svého pracovního týmu

Motivovat členy týmu

Řešit konflikty s podřízenými

Prezentovat úkoly (zejména ty, které jsou odmítané)

Vyhledávat a řešit pokusy o únik z tlaku na výkon

Řídit realizaci projektů a úkolů

 

 

Co tvoří základ školení

Nácvik praktických dovedností. Našim cílem není předávat školské znalosti, ale návody a manažerské triky použitelné při řešení reálných situací. Jak to děláme? Nejdříve ukážeme manažerům místa, kde jim hrozí selhání, pak jim předvedeme techniku, kterou mohou použít pro její zvládnutí. A nakonec tuto techniku opakovaně trénujeme v takzvaných zátěžových situacích. A tento trénink opakujeme tak dlouho, až si účastníci programu nový pracovní postup skutečně osvojí!

 

Praktický management

Program je sestaven tak, aby manažeři dokázali nekonfliktními způsoby prosadit realizaci svých cílů a úkolů. Posilujeme jejich vůli, ale i emoční odolnost a stabilitu. Absolvent tohoto programu získá všechny dovednosti, které jsou nezbytné pro řízení pracovního týmu. Postupujeme systematicky od rozvoje jeho dovednosti připravit si svou vlastní řídicí strategii až po způsoby jejího prosazení. 

 

Jedinečnost tohoto školícího programu

Je užitečný pro začínající ale i pokročilé manažery. Je vhodný pro ty, kteří mají pod sebou jednoho, dva, ale i třeba deset podřízených. Je veden velmi zábavnou a uvolněnou formou.  Účastníci programu se během něj velmi dobře baví! A to i během svého zapojení do nácviku v zátěžových situacích.  Zatímco v mnoha tradičně pojatých školeních mají manažeři z takových tréninků strach, zde se do nich rádi a iniciativně hlásí. Důvod: forma, kterou toto školení cíleně vedeme je baví a nestresuje. Navíc cítí, jak rychle to posouvá jejich schopnosti. Sami si chtějí vyzkoušet, jestli tu situaci dokážou zvládnout.

 

Jaké pracovní postupy používáme

Když manažery učíme postupu výroby řídicí strategie, motivačních nástrojů (směnných položek) a prezentací, využíváme formát tvůrčích dílen. Je to ideální postup pro kreativní práci. Když se snažíme manažery naučit technikám zadávání úkolu, řízení střetu s podřízeným, zvládání emočního konfliktu, prezentací před skupinou, používáme tréninkové postupy.

 

Kolik času to zabere

Systematické proškolení manažerů zabere pět dnů. Za tu dobu dokážeme připravit manažera na všechny klíčové situace a úkoly. Školení může být realizováno ve formě intenzívního programu, realizovaného například v průběhu jednoho až dvou měsíců, ale může být také rozložené do období šesti až dvanácti měsíců.


 

Proč byste měli manažerům toto školení dopřát

Z několika vysoce praktických důvodů! Za prvé, ochráníte je před selháním. A to je u neproškolených manažerů téměř jisté. Alternativou dobrého školení je totiž výuka ve stylu hození do vody s výkřikem: „a teď plav”. Tato metoda (pokus a omyl) je v důsledku nejen drahá, pomalá, neefektivní, ale pro manažera i docela  bolestivá. Neproškolený manažer je nadměrně stresovaný a frustrovaný. Vyvolává zbytečné konflikty, trápí sebe i jiné. Hrozí riziko, že se zhroutí, uteče, nebo že přestane dělat, co by měl. Případně, že rozloží tým a své podřízené vypudí ven z firmy.

Za druhé, manažerská akademie slouží také ke sladění řídicích postupů a stylů ve firmě. Pomáhá odstranit chybné vzorce chování napříč firmou. Nastavuje firemní hodnoty a standardy. A to není nic malého nebo zanedbatelného. Důvod: lidé si s sebou ze svého osobního života nebo pracovní historie přinášejí různé přístupy a zkušenosti. A zdaleka ne všechny se hodí do profesionálně vedené firmy.

 

Navazující rozvojové programy

Tímto školením rozvoj manažerů skončit určitě nemusí. Je ale vhodné, abychom v dalším kroku změnili pracovní postupy. Pro rozvoj pokročilých manažerů je vhodnější přejít na individuální formy rozvoje schopností. Doporučujeme například program: Jak zvýšit pracovní výkon,  Potřebuji něco změnit (individuální podpora manažerů), Techniky zvládání emocí.

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference