Motivace, komunikace a konflikty

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují:

zlepšit vztahy a atmosféru na pracovišti

omezit množství komunikačních střetů

lépe zvládat vlastní a cizí emoce a frustrační reakce

snižovat odpor vůči změnám

udržet nebo zvýšit loyalitu členů týmu

 
Typ programu

Program je realizovaný v podobě školení připraveného „na zakázku“. Při sestavování programu se vychází z analýzy současné situace zadavatele. Jsou zpracovávány informace o atmosféře na pracovišti, typických konfliktních situacích, postojích, frustračních reakcích, racionalizacích, emočních erupcích, deklarovaných potřebách účastníků programu, atd. Teprve pak je vytvořena finální podoba programu.

 
Charakteristika

Tento program je orientován na rozvoj komunikačních dovedností. Program je pro účastníky velmi atraktivní, protože se dozví nejenom něco nového v oblasti komunikačních dovedností, ale dozví se i něco sami o sobě. O tom, jaké komunikační a manipulativní techniky používají, které stereotypní reakce si neuvědomují, co jim pomáhá a co škodí. Manažeři mají tento typ programu velmi rádi. Tréninkové postupy jsou nenátlakové, nové pracovní postupy lze využít jak v práci, tak v soukromém životě, vysvětlení pracovních postupů je demonstrováno zábavnou formou.


 Náročnost programu

40 až 60%, v závislosti na zadání
 
Cílová skupina

Školení je určeno pro začínající i velmi pokročilé manažery nebo pro členy pracovních týmů.

 
Cíl školení

Cílem programu je zlepšení vztahů a komunikace v týmu, posílení manažerů vůči projevům frustrace a negativních emocí, snížení odporu vůči změnám, omezení množství konfliktů, zvýšení loyality vůči firmě a nadřízeným složkám.


Délka školení

1 den
 

Cena

36.000,- Kč bez DPH/1 skupina (max. 10 osob)

33.000,- Kč bez DPH/ individuální školení (max. 1 až 2 osoby)

 

Rozum je důležitý při výběrů cílů a pracovních postupů, emoce při jejich prosazování. Kreslím, píšu, tvořím a organizuji. Ale hlavně, svou prací se bavím.

Vendula Hemzalová

copywriter a designer

Reference