Individuální podpora manažerů

Cítíte se zajatcem své vlastní rutiny, vztahů a povinností? Nevíte si rady s některými situacemi? Pomalu ale jistě ztrácíte svou manažerskou jiskru, radost z práce a možná i radost ze života?

 
Nevíte jak dál? Nejste jediní, tohle trápí všechny manažery

A s nadsázkou se dá říct, že ten, kdo to popírá, toho se to týká dvakrát tolik. Každý manažer se totiž dříve nebo později dostane do bodu, kdy neví jak dál. Už jej prostě nenapadá, jak jinak vyřešit problémy a situace, které před ním vyvstávají. Je to přirozené a nijak to nesouvisí s jeho znalostmi, zkušenostmi nebo s vůlí, jde o příznak mentálního vyčerpání. Bude to vyčerpání krátkodobé, dočasné nebo trvalé? To je to, oč tu běží.

 

Přihlaste se do programu individuální podpory manažerů

O co jde? Jednou (budete-li chtít i víckrát) za týden si budeme spolu (on-line nebo osobně) povídat o limitech, na které jste v poslední době narazil/a a hlavně hledat způsoby, jak tyto bloky a potíže odstranit. Budete spolu řešit to, co vás skutečně trápí.

 

 

 


V čem je tento program jedinečný

Za prvé, jeho náplň je pokaždé úplně jiná. Obsah totiž vytváříme podle individuálních potřeb a osobnosti každého jednotlivce. Za druhé, kombinujeme v něm prvky osobního a manažerského rozvoje.

 

K čemu je tento postup dobrý 

Pochopili jsme, že každý je jiný, že každý potřebuje k překonání svých limitů něco úplně jiného. Někdo potřebuje návod, někdo manažerský trik, někdo povzbuzení, někdo potřebuje nový náhled na sebe sama. Někomu prospějí rady z oblasti psychologie a komunikace, někomu pomohou přímočaré manažerské návody.  

 

Na co jsme během naší práce přišli

Zjistili jsme, že obsah a směr našeho poradenství téměř vždy vyplyne samovolně a velmi rychle. Stačí, když klademe ty správné otázky a nenecháme se odradit nebo zmást. Také jsme si všimli, že mnoho témat, která se zdají důležitá na počátku, postupem času svůj význam ztrácí. Byly totiž součástí problému, manažerova obranného nebo únikového mechanismu. A co je obzvláště důležité, pochopili jsme, že chceme-li manažerům pomoci s problémy ve výkonnostní oblasti, musíme velmi často nejdříve začít s řešením v oblasti psychologické, postojové a komunikační.

 

 

 

Komu se tento program nejvíce líbí

Čím větší starosti a zodpovědnost máte, tím víc je pravděpodobné, že se vám tento program bude líbit, a že z něj vytěžíte jak praktické návody, rady a triky, tak psychické a tvůrčí uvolnění.  Majitelé firem, jednatelé, ředitelé obchodu, marketingu, výroby, servisu a také manažeři projektů, firemních oddělení, provozoven, prodejních týmů, ti všichni v programu nacházejí přesně to, co potřebují.

 

První tematický koš – osobní rozvoj

Možná vás to překvapí a možná, že vůbec ne. V oblasti osobního rozvoje manažeři nejčastěji chtějí:
Zjistit, co jim brání v dosažení cíle. Sladit osobní a pracovní život. Pochopit, kde dělají manažerské a komunikační chyby. Zbavit se pocitu vyhoření, frustrace, úzkosti nebo naštvání. Aby jejich práce měla zase smysl. Pochopit, proč druzí jednají tak, jak jednají. Vyrovnat se s vlastními i cizími emocemi. Najít nový zdroj motivace, pro sebe, ale i pro druhé. Najít vysvětlení pro některé konkrétní psychologické a komunikační situace. Vyřešit konflikty s některými lidmi. Zbavit se mnoha svých návyků.

 

Druhý tematický koš – manažerský rozvoj

V oblasti pracovních výkonů a firemních cílů s manažery nejčastěji řešíme:
Jak prosadit nové úkoly nebo pracovní postupy. Jak zařídit, aby podřízení poslouchali jejich příkazy, přestali se vyhýbat práci a přijali zodpovědnost. Jak motivovat své podřízené k výkonu. Jak zvládnout odpor podřízených a vyřešit konflikty. Jaké si stanovit cíle, a jak je prosadit do realizace. Jak odhalovat a řešit manipulativní jednání podřízených.

 

Jak probíhá naše pracovní setkání

Program realizujeme prostřednictvím dvouhodinových video (Webex, Teams, Skype) nebo telefonických konferencí. Obvykle jednou za týden. V případech, kdy je nutné řešit akutní problém, nebo když potřeba rychle dokončit některé úkoly, setkáváme se i častěji. Vždy jde o setkání ve formátu jeden na jednoho.

 

Ti dva si musí rozumět

Je to velmi osobní typ poradenské služby. A proto vůbec není jedno, kdo komu radí a pomáhá. Ti dva si prostě musí vyhovovat. Z toho důvodu ještě před tím, než se závazně domluvíme na spolupráci, realizujeme se zájemcem o poradenskou službu hodinové video setkání. Během tohoto rozhovoru se navzájem poznáváme, povídáme si o potřebách, možnostech a přístupech k práci i k životu. Teprve v případě vzájemného porozumění a vyladění se následně domluvíme na spolupráci.

 

Cena služby


První hodina (před rozhodnutím o spolupráci) je zdarma.

Bude-li manažer vnímat toto první setkání jako příjemné a produktivní, dohodneme se na rozsahu spolupráce. Cena za jednu poradenskou intervenci:  8.000 Kč bez DPH (2x60 minut).

Pro řešení akutních nebo limitovaných potřeb doporučujeme realizovat set: 3x2 hodiny během dvou až tří týdnů.

Pro řešení komplexnější sestavy potřeb doporučujeme realizovat set 6x2 hodiny během tří až šesti týdnů. Tato verze spolupráce bývá na počátku nejčastější.

Pro koncepční nebo dlouhodobé řešení rozvojových potřeb jedno nebo více manažerů vytváříme individuální sestavy a pracovní postupy. Ty pak často zahrnují osobní setkání, celodenní spolupráci na konkrétních projektech, atd.

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference