Chci motivovat tým

Školení je určeno pro manažery, kteří potřebují:

 

motivovat své podřízené
včas reagovat na změny potřeb
vytvářet vlastní motivační stimuly
využívat celé spektrum motivačních nástrojů

 
Typ programu

Program je realizovaný v podobě školení připraveného „na zakázku“. Při sestavování programu se vychází z analýzy současné situace zadavatele. Teprve po prozkoumání firemních motivačních a řídících mechanismů je vytvořena finální podoba programu.

 

Charakteristika

Tímto rozvojovým programem by měli projít všichni manažeři. Začínající i ti pokročilí. Schopnost motivovat svůj tým totiž patří mezi ty manažerské kompetence, které jsou nejvíce omezovány "zvyklostmi a rutinou". Schopnost tvořit funkční směnné/motivační položky není manažerům vrozená, musí se ji učit a rozvíjet ji.

 
Náročnost programu

50 až 70%, v závislosti na zkušenosti manažerů

 
Cílová skupina

Školení je určeno pro začínající i velmi pokročilé manažery. Součástí programu je tvorba setu individuálních motivačních stimulů.

 
Cíl školení

Cílem programu je, zvýšit samostatnost a kreativitu manažerů při motivování podřízených. V průběhu programu se manažeři naučí využívat celé spektrum možnosti a nástrojů motivace. Cílem programu je, aby manažeři dokázali včas reagovat na změny situace a potřeb svých podřízených, aby nespoléhali se pouze na standardní firemní motivační systém.

 
Délka školení

1 den

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference