Workshop - Plán a zajištění úspěchu

Tuto tvůrčí dílnu realizujeme v pravidelných cyklech už mnoho let. V jejím průběhu vytváříme rozvojové vize a rozpravováme řídící strategie a taktiky.

 

O čem to bylo

Je to vždy setkání dvou osobností. Obrazně i reálně. Na vývoji řídícího programu spolu-pracovali Pavel Lipenský, jednatel společnosti Topkarmoto, a Hynek Choleva, specialita rozvojových programů společnosti Focus marketing. Byla to velmi náročná a soustředěná práce. Vlastně, jiná ani být nemohla. Nedovoluje to vědomí odpovědnosti. Když se vymýšlí řídící, marketingové a obchodní cíle, kterou pak budou lidé šest měsíců realizovat, je soustředění a cílevědomost namístě. Nejtěžší na té práci je ale to, že je potřeba neustále pracovat za hranicí rutinních řešení.  A navíc, ke každému zvolenému cíli je nutné vytvořit prováděcí postupy, které zajistí úspěch.

 

Myšlenková východiska

Než jsme se pustili do vlastní práce, stanovili jsme si tato myšlenková východiska:

 

1) Naše práce začíná vždy až na hranici naší aktuální mentální mapy.

2) Chceme-li najít směr budoucí změny, musíme najít svá myšlenková, citová a postojová východiska, která nám brání ve změně jednání.

3) Chceme-li dosáhnout změny, musíme pak zvolené cíle a pracovní postupy důsledně a bez náznaku zpochybnění prosazovat.

 

Jak nám to šlo

Začali jsme ráno o půl deváté a skončili jsme večer o půl deváté. První část jsme věnovali práci na rozvojové vizi. Ve druhé části jsme pak pracovali na prováděcích postupech a harmonogramech. Prožili jsme minimálně dvě únavové krize, ale na konci dne jsme odcházeli s vědomím, že máme, co jsme chtěli mít. Dokázali jsme překročit dosavadní limity a připravit výchozí předpoklady pro další firemní expanzi.

Workshop jsme realizovali uzavření v klidném a vzdušném prostředí Penzionu Lanšperk.

 

 

 

 

 

 

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference