Soutěž Serviceman

Realizujeme již třetí ročník soutěže Serviceman. Soutěž sleduje dva hlavní cíle. Nastartování komunikace mezi servisními mechaniky a jejich klienty ještě před zahájením zimní sezóny a posílení image jak servisních mechaniků, tak celé společnosti. Soutěž je realizovaná prostřednictvím klubu přátel horských strojů. Zde je prováděno hlasování pro jednotlivé servisní mechaniky. Komunikační set obsahuje tyto materiály: hlasovací stránka, startovací e-mail, animace. Po ukončení soutěže následuje vyhlašovací ceremmoniál a následná komunikační vlna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference