Prodávám novým klientům

Školení je určeno pro obchodníky, kteří potřebují

 

provádět častá akviziční jednání
zvýšit počet úspěšných jednání
překonat počáteční komunikační bariéru
zrychlit prodejní proces
posílit vůli a sebevědomí

 

Typ školícího programu

Tento program je realizovaný jako školení připravené „na zakázku“ dle potřeb, produktů a prodejní strategie konkrétního zadavatele.

 

Charakteristika

Je to výkonnostně orientované školení zacílené na zvládnutí jedné z nejdůležitějších fází obchodního  procesu. Kombinujeme školící a tréninkové pracovní postupy. Tam, kde je to potřeba, provádíme audio nebo video analýzy.

 

Náročnost programu

50%

 

Cílová skupina

Školení lze sestavit tak, aby bylo přínosné jak pro začínající, tak pro velmi zkušené obchodníky. Důležité však je, aby v jedné školící skupině byli pouze obchodníci, kteří jsou na přibližně stejném stupni rozvoje.

 

Cíl programu

Cílem školení je zvýšit efektivitu prodeje produktů a služeb novým klientům.

 

Délka školení

1 den

 

Cena

38.000,- Kč bez DPH/1 skupina (max. 10 osob)

 

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference