Výroba prodejních vln

Smysl tohoto řídícího programu

Prodejní vlny tvoří základní stavební kameny obchodní strategie a taktiky každého zkušeného obchodního ředitele. Vnáší do řízení obchodních činností systém a dynamiku. Je to především řídící nástroj, jehož prostřednictvím obchodní ředitelé organizují aktivity svých prodejců. Díky tomuto nástroji dostávají obchodníci smysluplné a realizovatelné úkoly a také nástroje pro jejich splnění. 

 

Co je cílem

Zvýšit prodej produktu nebo služby zařazené do prodejní vlny.

Systematicky řídit prodejní a komunikační aktivity obchodníků.

Vytvářet nové obchodní nabídky.

Vytvářet obchodní nabídky podle cílových skupin nebo produktů.

Vytvářet marketingovou a komunikační podporu pro jednotlivé prodejní vlny.

Motivovat obchodníky k realizaci stanovených pracovních úkonů.

Udržovat stálou obchodní a marketingovou komunikaci s klienty.

 

Jak prodejní vlny vyrábíme

Tento nástroj (řídící a marketingový program) vzniká v rámci jedno až dvou denního workshopu, kterého se účastní vedoucí obchodního oddělení a náš specialista. V průběhu workshopu je vytvořena koncepce prodejních vln pro následujících tři až šest měsíců. Výstupy z tohoto workshopu jsou zpracovány do textové a vizuální podoby. Jsou-li tyto výstupy vedením společnosti přijaty jako výkonná strategie, jsou následně představeny výkonným složkám.

 

 

Jaké jsou základní znaky dobře rozpracované prodejní vlny

Prodejní vlna netrvá déle jak tři až čtyři týdny.

Pro období šesti měsíců je vhodné vytvářet maximálně 3 až 5 prodejních vln.

Každá Prodejní vlna má svůj originální název, komunikační styl a design.

Pro každou obchodní nabídku je vytvářen set motivačních stimulů.

Pro každou obchodní nabídku je vytvářen set základní argumentačních postupů.

Pro obchodní nabídky jsou rozpracovány prezentační a vyjednávací postupy.

Pro každou Prodejní vlnu je definována specifická cílová skupina.

Pro Prodejní vlnu jsou zvoleny komunikační kanály a podoba podpůrných nástrojů.

Každá Prodejní vlna má nastaveny měřitelné výkonnostní cíle a kontrolní mechanismy.

Pro významné Prodejní vlny bývají vytvářeny motivační programy/soutěže určené pro prodejce.

Pro významné Prodejní vlny bývají vytvářeny interní vyhlašovací eventy.

 

 

Jaká je cena za výrobu tohoto řídícího programu

120.000 až 170.000,- Kč bez DPH

 

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference