Program individuální podpory manažerů

 

A přesto nemusí být na všechno sám

Manažeři se nemají s kým o svých problémech poradit. Důvod? S nadřízenými ani podřízenými by se o svých manažerských potížích příliš bavit neměli. Bezradností nebo pochybnostmi by totiž ohrožovali svou autoritu a pozici. Dokonce ani s partnery a přáteli by své manažerské problémy řešit neměli. Je to nejkratší cesta k jejich utrápení a odpuzení. A navíc, od svých blízkých manažer obvykle získá jen soucitná gesta a laické rady, nikoli průlomová řešení, která mu skutečně pomohou. Manažeři potřebují rovnocenného, zkušeného a hlavně nezávislého parťáka, který jim dokáže pomoci při řešení konkrétních situací a úkolů.

 

Co s manažery nejčastěji řešíme?

Jak přivést k rozumu podřízené, kteří se vymlouvají.
Co dělat s podřízenými, který skrytě nebo otevřeně odmítají plnit zadané úkoly.
Jak vyřešit pokusy o narušení autority.
Jak prosadit nové nebo nechtěné úkoly.
Jak dokončit projekty, které uvízly na mrtvém bodu.
Jak vytvořit tlak na realizaci úkolů.
Podobu a obsah nových obchodních nabídek.
Jak postavit řídící strategii na nejbližší období.

 

Jak taková pomoc může vypadat?

Pravidelně, jednou nebo dvakrát za měsíc se s manažery scházíme při individuálních sezeních. Ty trvají dvě až čtyři hodiny. A během těchto poradenských intervencí pomáháme manažerům řešit problémy a situace, které je aktuálně trápí.

 

Proč by vás měl ten program zajímat?

Protože každý manažer, i ten nejschopnější, dříve nebo později narazí na hranice svých aktuálních možností. Vyčerpá svůj inovační potenciál a začíná se opakovat. Opravdu neví kam a jak dál. Bez vnější pomoci, bez nových stimulů se výkonnost jeho týmu zpomalí, ne-li úplně zastaví. Nebo se manažer utopí v moři nezvládnutých konfliktů a bouři emocí. Pomoc prostě potřebuje každý z nás.

 

Myslíte si, že je vaše situace jedinečná a nepochopitelná? Velký omyl!

Manažeři mohou pracovat ve velmi odlišných oborech, a přesto je trápívají ty samé starosti. Nejčastěji jsou to ty, které souvisí s lidmi, s jejich potřebami, obrannými, únikovými a manipulativními postupy.  A proto se právě na řešení těchto potíží zaměřujeme.

 

Jaký je náš pracovní postup?

Na začátku vůbec nevíme, co přesně budeme s manažerem řešit. Priority a agendu si stanovíme teprve poté, co společně identifikujeme místa, kde dochází k selhávání, ke stereotypním reakcím, k použití chybných nebo omezujících myšlenkových předpokladů.

Pak vytváříme zvládací postupy, zakládáme skryté nebo veřejné projekty. Případně se novým způsobem zapojujeme do realizace již rozběhnutých projektů nebo úkolů.

Abychom dokázali naše záměry prosadit, zabýváme se při naši práci zejména předvídáním a vyhledáváním únikových pokusů ze strany realizátorů, tedy našich podřízených nebo dodavatelů. Často ale také řešíme potíže spojené s vynucováním kooperativního postoje ze strany ostatních firemních oddělení a manažerů.

Téměř vždy ale hledáme a vytváříme ovlivňovací nástroje, postupy a směnné položky, kterými si zajišťujeme spolupráci.

 

Kolik program individuální podpory manažerů stojí?

Program je rozložený do období 6 měsíců.
Každý měsíc realizujeme 1 až 2 individuální sezení.
Jedno sezení trvá 2 až 4 hodiny.
Cena za 6 měsíční cyklus je stanovena na: 72.000 Kč bez DPH.
Cena za realizaci programu mimo oblast Prahy se stanovuje dohodou.

 

Drobná manažerská hádanka

Představte si, že vedete pracovní poradu a jeden z vašich podřízených přijde o patnáct minut později a místo toho, aby se tiše s provinilým úsměvem posadil, začne hlasitě vyrušovat, měnit téma rozhovoru, napadat vaše postupy, hodnoty nebo cíle. O co v této situaci jde? Co v žádném případě udělat nesmíte? A naopak, jak situaci vyřešíte?

 

A kdo by vašim manažerům pomáhal?

Poradcem a garantem odbornosti je Mgr. Hynek Choleva. Specializuje se na vývoj řídících, komunikačních a obchodních strategií.  

V jedné osobě v sobě spojuje znalosti teoretika komunikace s mnohaletými praktickými zkušenosti vrcholného manažera. Je výkonnostně orientovaný, propagátor školy ne-naivního managementu.

Jako poradce, mentor a školitel spolupracoval s manažery a firmami působícími v celém spektru oborů: od finančního sektoru, přes výrobní firmy, služby, až po obchodní společnosti. Má skutečně rozsáhlé zkušenosti.

Věnuje se také publikační činnosti. Jeho články a studie týkající se manažerského rozvoje, řídících strategií a komunikace si můžete přečíst zejména v odborných časopisech Moderní řízení a HR forum.

 

music in animation is created  by Mativve

Chci být na svou práci pyšný, a proto se snažím dělat věci tak, jak se mají. Vytrvalost, talent a trvalý kontakt se světovými vývojovými trendy. To je podle mne recept na úspěch při výrobě dobrých webových stránek.

Dominik Voda

vývojář webových aplikací

Reference