Na co se specializujeme

Jeden pracovní nástroj nám nestačí

Školíme. Často, a moc rádi. Školící programy jsou ale jen jedním z našich pracovních nástrojů. Důvod: jsou situace, kdy je efektivnější použít jiné postupy a jiné nástroje. 


K čemu je dobré školení 

Skvěle se hodí k nácviku předem připravených zvládacích postupů, obchodních nebo manažerských grifů a triků. Běží-li všechno jak má, školitel ve spolupráci se zadavatelem školícího programu vyhledá výkonnostní křižovatky (což jsou ta místa, kde dochází k selhání), vymyslí funkční zvládací postupy, a pak v zátěžové situtaci trénuje jejich použití tak dlouho, dokud jej účastníci školení neovládají.

Tímto způsobem se dá vyřešit či vylepšit mnohé. Lidé se mohou například zdokonalit v technice vyjednávání, ve zvládání konfliktů, svých nebo cizích emocí, ve vyhledávání úniků z tlaku na výkon, v prezentačních a přesvědčovacích dovednostech. Na druhou stranu, školení jako pracovní nástroj má i svůj jasně daný limit. Během školení pravděpodobně nevymyslíte novou řídící strategii, nevyrobíte novou akční nabídku, nový produkt, nové motivační stimuly, novou vyjednávací taktiku či strategii, nové argumentační postupy. Pokud vám něco z právě uvedeného chybí, musíte si to nejdříve vyrobit. Teprve pak to můžete zahrnout do školících programů. Adekvátním pracovním nástrojem jsou v tomto případě manažerské tvůrčí dílny - workshopy.

 

K čemu jsou dobré workshopy

Na manažerských workshopech nejčastěji probíhá výroba řídících, obchodních a marketingových strategií. Tvoří se zde také motivační nástroje, vyjednávací postupy, speciální obchodní nabídky, postupy, který se prosazuje realizace nových cílů a úkolů, atd. Dobře vedené workshopy jsou nesmírně silným pracovním nástrojem. Manažeři zde totiž dokáží překonávat své vlastní myšlenkové stereotypy, přicházejí tak na nová řešení. Zatímco školení jsou realizovaná převážně v menších pracovních skupinách, workshopy bývají na počátku realizovány ve dvojicích - lektor a manažer. Teprve v dalších vývojových fázích se do společné práce zapojují další členové týmu.


Kdy se vám může hodit poradenství 

Potřebujete s pomoci s důležitým nebo složitým úkolem, a víte, že se nemůžete nebo nechcete obrátit na nikoho uvnitř vaši firmy? Tak to je jeden z nejčastějších důvodů, proč se ředitelé a majitelé firem obracejí na nás jako na poradce. Poradenství mívá mnoho forem. Může mít podobu analýzy, návrhu zvládacího postupu, vývoje vyjednávací nebo prezentační taktiky, emoční podpory manažera, ale může mít třeba i podobu testování obchodních nebo manažerských kompetencí. Velmi často pomáháme manažerům překonávat obtížné výkonnostní křižovatky. 

 


Chcete-li se rozvojových programech uvedených v tabulce dozvědět více, klikněte zde PRO MANAŽERY  zde PRO OBCHODNÍKY

Chci být na svou práci pyšný, a proto se snažím dělat věci tak, jak se mají. Vytrvalost, talent a trvalý kontakt se světovými vývojovými trendy. To je podle mne recept na úspěch při výrobě dobrých webových stránek.

Dominik Voda

vývojář webových aplikací

Reference