PR Jako ryba ve vodě

Interview se členy managementu společnosti Topkarmoto je součástí dlouhodobé komunikační strategie zaměřené na posilování profesní autority a emoční vazby s klienty.  Text je určený k elektronické distribuci ve formě doprovodného sdělení a pro distribuci ve formě příbalu k fakturám a náhradním dílům.

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference