Jan Lazar, profesní profil

V oblasti HR působím na různých pozicích již téměř 15 let. V průběhu tohoto času jsem měl možnost nasbírat velké množství zkušeností z celého spektra HR – od klasické personalistiky přes nábor, vzdělávání, řízení výkonu, odměňování a práce s talenty až po zastřešení a řízení kompletní HR agendy společností. Za klíč k úspěchu v jednotlivých rolích považuji svoji schopnost rychlé orientace v novém prostředí, zaměření na výsledek a schopnost jednat s lidmi. Moji spolupracovníci o mě většinou říkají, že jsem pracovitý, zodpovědný a používám zdravý selský rozum.

 

V roli mediátora

Pomáhám jednotlivcům nebo týmům zvládnout stres způsobený tlakem na realizace změn. Řeším také složité situace spojené se ztrátou motivace a s "vyhořením".

 

V roli posilovače

Společnost někdy potřebuje dočasně posílit některou z oblastí HR. Typicky se jedná o zajištění jednorázového hromadného náboru souvisejícího s rozšířením činnosti společnosti. Jako „posilovač“ nabízím rychlé naskočení bez potřeby časově náročného zaškolování.

 

V roli experta

Prostředí, ve kterém podnikáme, se neustále vyvíjí. Co bylo včera konkurenční výhodou, může být zítra standardem. Společnosti nemají vždy potřebné kompetence nebo kapacity pro zavádění nových nebo zlepšování stávajících procesů a systémů. Typicky se jedná o nákup „nových“ procesů – řízení výkonu a odměňování, zjišťování spokojenosti zaměstnanců, odměňování managementu a klíčových zaměstnanců nebo například HR audit. Jako „expert“ umím po předchozí analýze navrhout a realizovat řešení šité na míru konkrétní společnosti.

 

V roli stabilizátora

Každá společnost se dostane do situace, kdy na určitou dobu potřebuje plnohodnotně nahradit některého ze zaměstnanců oddělení HR. Nejčastěji se jedná o řešení zástupu po dobu mateřské/rodičovské dovolené, nemoci nebo úrazu. Dalším důvodem bývá odchod pracovníka a s tím související potřeba společnosti získat čas na přípravu interního nebo nalezení externího kandidáta, který uvolněnou pozici převezme. Jako „stabilizátor“ umím velmi rychle (do 1 týdne) převzít agendu spojenou s konkrétní pozicí, zajistit její výkon a následné předání.

 

Vzdělání

 

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze – obor marketing a management. To mi dává možnost vidět a chápat HR v souvislostech. V oblasti vedení lidí jsem prošel celou řadou tréninků manažerských technik a metod, za nejpřínosnější ovšem považuji absolutorium dlouhodobého koučovacího výcviku pod vedením Marilyn Atkinson a certifikovaného mediátorského výcviku. Jsem držitelem HR certifikace (Gradua Cegos). Příležitostně vystupuji na odborných HR setkáních (TopVision) a publikuji v odborné literatuře (HR Fórum). Jsem členem České Asociace Interim Managementu.

 

Praxe

 

Vendavo CZ s.r.o.
Sr. HR Business Partner EMEA, Praha (ČR);
IT

Kovolis Hedvikov, a.s.
Interim HR manažer, Třemošnice u Čáslavi (ČR);
tlaková slévárna hliníku, automotive

Wavin Ekoplastik, s.r.o.
Interim HR manažer, Kostelec nad Labem (ČR);
výroba plastových potrubních systémů

Wavin OSMA, s.r.o.
Interim HR manažer, Kostelec nad Labem (ČR);
prodej plastových potrubních systémů

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
HR manažer závodu, Liberec (ČR);
výroba plastů, automotive

DHL Express, s.r.o.
T&D Manažer, Praha (ČR);
International HR Consultant, Maastricht (Nizozemí);
logistika, služby

Plzeňský Prazdroj, a.s.
T&D Manažer, Plzeň (ČR);
Specialista vzdělávání, Plzeň (ČR);
výroba, potravinářství

Autocont OnLine, a.s.
Projektový koordinátor, Praha (ČR);
IT, projekty

Česká Cesta, s.r.o. - Outward Bound ČR
Projektový koordinátor, Praha (ČR);
outdoor, vzdělávání

 

Není potřeba neustále znovu vymýšlet kolo, stačí správně využít známé metodiky a postupy. Úspěšné dokončení projektu ale ani dobré pracovní postupy nezaručí. Klíčoví jsou lidé. Náš rozum a naše emoce jdou totiž neoddělitelně ruku v ruce. Jako manažer jsem vybudoval a vedl týmy v menších firmách i v nadnárodních korporacích.

Ing. Vladan Kukol

specialista projektového řízení

Reference