Vůbec není jedno, kdo vás školí

Stalo se to v jedné velké firmě. Asi patnáct minut poté, co začala pracovní porada, konečně dorazil i poslední člen týmu. Ale místo toho, aby tiše zaplul do křesla, a s provinilým výrazem ve tváři předstíral, že už tam sedí od začátku, začal svého šéfa provokovat.  Vykřikoval, rušil, pronášel urážlivé poznámky, zpochybňoval vše, co se dalo. Vedoucí porady se dostal do úzkých.

Když potom šel ke své školitelce o radu, dozvěděl se, že by měl takovou situaci řešit klidným hlasem, že byl měl vysvětlit takovému podřízenému, že je to nevhodné, že svým pozdním příchodem ruší ostatní, a že je připravuje o čas. Může mu dokonce vypočítat, kolik společného času to stojí, a přepočítat to na peníze. A kdyby ani tento apel nezabral, může ho požádat, aby vložil nějaké peníze do kasičky, kterou pro tyto účely zřídí.

Kristepane, co mu to radí, pomyslel jsem si tehdy. Pokud ji ten manažer poslechne, stane se přece pravý opak toho, co ten vedoucí potřebuje zařídit. Místo klidu a kooperace se rozpoutá brutální a velmi hlasitý konflikt. Důvod? Nejde totiž o běžný problém s nekázní, ale o výzvu k souboji o autoritu, o pokus převzít vedení v sociální skupině. Smyslem toho chování je vyprovokovat otevřený střet. Když jej manažer přijme, tak tento souboj ve všech případech prohraje. Když totiž bude silný ve svých argumentacích, skupina se proti němu semkne, aby ochránila člena týmu. A když bude slabý, tak prokáže svou nekompetenci. To ale dotyčná školitelka nevěděla.

Tahle situace se musí řešit úplně jinými pracovními postupy a nástroji. Klíčem k řešení tohoto střetu není konfrontace vzpurného podřízeného, ale ovlivnění jeho vztahu s ostatními členy týmu. To se ale dělá úplně jinak.


Kdyby vás to zajímalo, učíme manažery zvládat podobné situace hned v několika našich programech: Výkonnostní křižovatky manažerů Řídící a komunikační techniky úspěšných manažerů. 

 

 

 

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference